Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z historii muzyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2KON2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z historii muzyki
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. fakultatywne
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

- przekazanie podstawowych wiadomości z zasad, teorii i historii muzyki,

- rozwijanie sfery estetycznej i emocjonalnej,

-rozwijanie umiejętności oceny wartości dzieł muzycznych i spostrzegania zjawisk dźwiękowych muzyki,


Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Grupa przedmiotów do wyboru, M_5

Dziedzina nauk humanistycznych, kulturoznawstwo

Rok studiów /semestr: II rok, semestr 3

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Konwersatorium - 30 godzin

Metody dydaktyczne: wykłady

Punkty ECTS: 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w konwersatoriach – 30 godzin

- udział w konsultacjach – 15 godziny

- przygotowanie do zaliczenia – 20 godzin

- praca nad prezentacją – 15 godzin

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 45 godzin 1,8 pkt

- o charakterze praktycznym 35 godzin 1,2 pkt

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- A. Kowalska – ABC historii muzyki.

- C. Sachs - Muzyka w świecie starożytnym

- F. Wesołowski - Zasady muzyki

- B. Śmiechowski - O muzyce najpiękniejszej ze sztuk.

- A. Chybiński, O polskiej muzyce ludowej

- B. Muchenberg - Pogadanki o muzyce

- D. Wójcik - ABC Form muzycznych

- T. Chylińska, S. Haraschin, B. Schaeffer - Przewodnik koncertowy

- J.E. Berendt - Od raga do rocka – wszystko o jazzie

dodatkowa:

- C. Sachs - Historia instrumentów muzycznych

- M. Drobner - Instrumentoznawstwo i akustyka.

- K. Fangorowa - Zarys historii muzyki.

- H. Feicht - Polifonia Renesansu

- J. Habela - Słowniczek muzyczny.

- J. M. Sobiescy - Polska muzyka ludowa i jej problemy

- J. W. Reiss - Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska

- D. Wójcik - ABC Form muzycznych

- M. Wozaczyńska - Muzyka średniowieczna

- W. Panek - Encyklopedia muzyki rozrywkowej

Efekty uczenia się:

KA6_WG4;

KA6_WK3;

KA6_UW1;

KA6_UW2;

KA6_UW4;

KA6_UW6;

KA6_UK1;

KA6_UK2;

KA6_UK4;

Metody i kryteria oceniania:

obecność studenta na zajęciach, , kolokwium pisemne, kolokwium ustne,

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kulikowski
Prowadzący grup: Edward Kulikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.