Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy- język rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2LEKR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy- język rosyjski
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. lektoratowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 1 stopień
Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny nauk o kulturze.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny nauk o kulturze.

Pełny opis:

Język obcy - język rosyjski

Jednostka - Instytut Studiów Kulturowych

Kierunek - Kulturoznawstwo

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 430-KS1-2LEKR

Przedmiot kształcenia ogólnego. MK_1.

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

II rok/III i IV semestr

Student powinien zaliczyć przedmiot oznaczony kodem 430-KS1-1LEKR.

Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (zdalnie)

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w ćwiczeniach online w czasie rzeczywistym: 60 godz.; przygotowanie się do zajęć, egzaminu: 13 godz.; udział w konsultacjach: 2 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 62 h = 2,5 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 75 h = 3 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

KA6_WG3: Zna podstawową terminologię kulturoznawczą i antropologiczną w wybranym języku obcym.

KA6_UW1: Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.).

KA6_UU1: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze na poziomie podstawowym.

KA6_UK4: Potrafi przygotowywać wystąpienia ustne, pisemne i prezentacje multimedialne w języku obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł.

KA6_KK1: Jest gotów do wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów, wypowiedzi pisemnych lub ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny i pisemny po IV semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.