Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2MWP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media w Polsce
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot przekazuje podstawową wiedzę dotyczącą systemu medialnego we współczesnej Polsce oraz przemian owego systemu w XX i XXI wieku. Wykłady zapoznają studentki i studentów z funkcjonowaniem rynków: prasowego, radiowego, telewizyjnego i nowych mediów w Polsce na tle in-nych krajów (zwłaszcza europejskich). Zajęcia mają również na celu przeka-zanie informacji na temat powiązania mediów z instytucjami władzy oraz przedstawienie w zarysie regulacji ustawowych dotyczących funkcjonowania mediów w Polsce. Celem przedmiotu jest także scharakteryzowanie najważ-niejszych czynników społeczno-kulturowego i ekonomicznego funkcjonowania mediów.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, przedmiot specjalnościowy M4

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina – nauki o mediach

Rok studiów/semestr: II rok/semestr IV (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć i teorii dotyczących kultury i życia społecznego nabyta na wcześniejszych zajęciach (np. antropologiczne podstawy kulturoznawstwa, socjologia kultury).

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładów.

Formy prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne są podane w sylabusie B.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach – 30 godz.;

– przygotowanie do egzaminu i obecność na nim – 43 godz.;

– udział w konsultacjach – 2 godz.

Razem 75 godzin, co odpowiada 3. punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 33 godziny, co odpowiada 1,3 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 42 godziny, co odpowiada 1,7 punktu ECTS

Literatura:

Studentki/studenci powinni znać i rozumieć treści przekazywane na wykładach oraz treści pomieszczone w publikacjach zamieszczonych w sylabusie B.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia wraz ze sposobami ich weryfikacji są umieszczone w sylabusie B.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin obejmujący treści przekazywane na wykładach. Szczegółowe informacje znajdują się w sylabusie B.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Arcimowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Arcimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Arcimowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Arcimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Arcimowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.