Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Culture of Individualism: Life in the Face of the New Spirit of Capitalism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-ERS-2CIL
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Culture of Individualism: Life in the Face of the New Spirit of Capitalism
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

The aim of the course is to reflect on the problem of the culture of individualism and its contemporary reinterpretations.

Skrócony opis:

The aim of the course is to reflect on the problem of the culture of individualism and its contemporary reinterpretations. We will discuss how the elements characteristic of the post-Fordist economy (e.g. technology, creativity, self-realization) shape the organization of an individual's life and transform various spheres of life into an object of management and creative care for oneself (e.g. the body, subjectivity , emotions).

Pełny opis:

Type of course: optional

Semester: winter

Number of hours: 30

Type of classes: workshops

Score: 6 ECTS

Literatura:

F. Berardi, After the future, Edinburgh 2011.

F. Berardi, Schizo-Economy, “SubStance”, 1/2007.

F. Berardi, The soul at work. From alienation to autonomy, Los Angeles 2009.

E. Morozov, Gamify or Die, w: To Save Everything, Click Here, New York 2013.

I. Lorey, State of Insecurity. Government of the precarious, London 2015.

A. Zupančič, The odd one in: on comedy, Cambridge-London 2008.

S. Radhakrishnan, C Solari, Empowered Women, Failed Patriarchs: Neoliberalism and Global Gender Anxieties, “Sociology Compass” 2015, nr 9.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1

knows and understands the definitions of the most important sociological terms, can identify specific problems undertaken by sociology

KP6_UW8

is able to identify social problems of a selected community / social group and analyse, evaluate and propose solutions

KP6_KO1

is determined to improve his/her social skills

KP6_KO2

is open to work in a group, being able to assume various roles in it, sees the need for managing teams creatively

Metody i kryteria oceniania:

Classes -final test, paper, active participation in classes. consultation

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Barszczewski
Prowadzący grup: Jakub Barszczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)