Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Socjologii)

Jednostka: Wydział Socjologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
440-SS2-1ATS2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy rozwinięciu zdolności rozumienia tekstów w języku angielskim oraz związanej z nimi terminologii.

Strona przedmiotu
480-SS2-1ATS2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy rozwinięciu zdolności rozumienia tekstów w języku angielskim oraz związanej z nimi terminologii.

Strona przedmiotu
480-ERS-2AOM
Anthropology of Minds (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-ERS-2BOS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
480-ERS-2BOS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy kategorii pogranicza narodowego i cywilizacyjnego, a także granicy, zarówno w ujęciu formalnoprawnym (Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, Dz. U. 1990 Nr 78 poz. 461), jak i w szerszym rozumieniu, które przyjęte jest – w różnych wersjach – na użytek socjologii, kulturoznawstwa, antropologii kulturowej i in.

Strona przedmiotu
440-ERS-2CLT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject is to provide theoretical knowledge, teach critical analysis of social reality and the ability to use theory to analyze social processes.

Strona przedmiotu
480-ERS-2CLT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject is to provide theoretical knowledge, teach critical analysis of social reality and the ability to use theory to analyze social processes.

Strona przedmiotu
440-ERS-2CSR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot 1/dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, inkluzywnego biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz ich wzajemnych powiązań, 2/mobilizuje studentów do analizy studiów przypadku ze znanego im otoczenia instytucjonalnego, 3/zachęca do przyjęcia perspektywy krytycznej w zakresie wdrożeń omawianej idei.

Strona przedmiotu
480-ERS-2CSR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot 1/dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, inkluzywnego biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz ich wzajemnych powiązań, 2/mobilizuje studentów do analizy studiów przypadku ze znanego im otoczenia instytucjonalnego, 3/zachęca do przyjęcia perspektywy krytycznej w zakresie wdrożeń omawianej idei.

Strona przedmiotu
440-ERS-2CIL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to reflect on the problem of the culture of individualism and its contemporary reinterpretations. We will discuss how the elements characteristic of the post-Fordist economy (e.g. technology, creativity, self-realization) shape the organization of an individual's life and transform various spheres of life into an object of management and creative care for oneself (e.g. the body, subjectivity , emotions).

Strona przedmiotu
480-ERS-2CIL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to reflect on the problem of the culture of individualism and its contemporary reinterpretations. We will discuss how the elements characteristic of the post-Fordist economy (e.g. technology, creativity, self-realization) shape the organization of an individual's life and transform various spheres of life into an object of management and creative care for oneself (e.g. the body, subjectivity , emotions).

Strona przedmiotu
440-ERS-2EST brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
480-ERS-2EST brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Profile of studies: general

Form of studies: full-time

Type of course: optional

Language of the course: English

Scientific discipline: sociological sciences

Prerequisites: none.

Number of teaching hours: 30 hours

Teaching methods: discussions, exercises, consultations, tests

ECTS credits: 6

Balance of student workload: participation in classes - 30 hours, consultations - 15 hours, preparation for classes - 40 hours, preparation

for a final test - 60 hours, final test - 3 hours. Total 150 hours.

Student workload related requiring direct teacher participation - 47 hours (1,9 ECTS). Student workload that does not require the teacher's

direct participation - 103 hours (4,1 ECTS).

Strona przedmiotu
440-SS2-1FSP2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia, u ujęciu diachronicznym, główne kierunki filozofii społecznej od czasów starożytnych do współczesności. Wykłady skupiają się na zagadnieniach klasycznych, takich jak poszukiwanie ładu społecznego czy relacje miedzy filozofią a życiem społecznym (Sokrates). Ćwiczenia zaś przeznaczone są głównie na analizę tekstów nowożytnych i współczesnych koncepcji jak feminizm czy konserwatyzm czy spory między libertarianizmem i komunitarianizmem.

Strona przedmiotu
480-SS2-1FSP2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia, u ujęciu diachronicznym, główne kierunki filozofii społecznej od czasów starożytnych do współczesności. Wykłady skupiają się na zagadnieniach klasycznych, takich jak poszukiwanie ładu społecznego czy relacje miedzy filozofią a życiem społecznym (Sokrates). Ćwiczenia zaś przeznaczone są głównie na analizę tekstów nowożytnych i współczesnych koncepcji jak feminizm czy konserwatyzm czy spory między libertarianizmem i komunitarianizmem.

Strona przedmiotu
440-SS2-1MNS2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
480-SS2-1MNS2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu charakterystyce podlega metodologia badań w naukach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauki socjologiczne. Poruszana jest specyfika tej dziedziny nauk pod kątem dostępnego warsztatu badawczego oraz jego znaczenia w zakresie innych dyscyplin i dziedzin nauki.

Strona przedmiotu
440-SS2-1OWI2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami

związanymi z ochroną własności intelektualnej, które będą istotne w ich przyszłym funkcjonowaniu zawodowym – zarówno w świecie akademickim, jak i branżach pozaakademickich.

Strona przedmiotu
480-SS2-1OWI2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami

związanymi z ochroną własności intelektualnej, które będą istotne w ich przyszłym funkcjonowaniu zawodowym – zarówno w świecie akademickim, jak i branżach pozaakademickich.

Strona przedmiotu
440-ERS-2OSI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-SS2-1PCY2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy kategorii pogranicza narodowego i cywilizacyjnego, a także granicy, zarówno w ujęciu formalnoprawnym (Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, Dz. U. 1990 Nr 78 poz. 461), jak i w szerszym rozumieniu, które przyjęte jest – w różnych wersjach – na użytek socjologii, kulturoznawstwa, antropologii kulturowej i in. Na zajęciach studenci zapoznają się z funkcjami granic, analizują oraz prowadzą dyskusję na temat zmienności tychże funkcji w zależności od systemu politycznego, a także zagadnień politycznych, kulturowych, w tym tożsamościowych, językowych itd. oraz społecznych związanych z granicą i pograniczem.

Strona przedmiotu
480-SS2-1PCY2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy kategorii pogranicza narodowego i cywilizacyjnego, a także granicy, zarówno w ujęciu formalnoprawnym (Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, Dz. U. 1990 Nr 78 poz. 461), jak i w szerszym rozumieniu, które przyjęte jest – w różnych wersjach – na użytek socjologii, kulturoznawstwa, antropologii kulturowej i in. Na zajęciach studenci zapoznają się z funkcjami granic, analizują oraz prowadzą dyskusję na temat zmienności tychże funkcji w zależności od systemu politycznego, a także zagadnień politycznych, kulturowych, w tym tożsamościowych, językowych itd. oraz społecznych związanych z granicą i pograniczem.

Strona przedmiotu
440-SS2-1PMW2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Przedstawienie podstawowych zagadnień i ujęć teoretycznych dotyczących analizy problemów modernizacyjnych we współczesnym społeczeństwie polskim - Wykład

2. Kontynuacja kształtowania umiejętności rozumienia oraz logicznej analizy tekstów i badań socjologicznych dotyczących tematyki problemów modernizacyjnych w społeczeństwie polskim oraz ich zastosowania w praktyce (obowiązkowym zadaniu), stawiania pytań badawczych i hipotez oraz zdolności formułowania własnego stanowiska i jego obrony podczas dyskusji w grupie - Laboratoria

3. Kształtowanie umiejętności realizacji zadania praktycznego powiązanego z tematyką zajęć oraz wykorzystanie w realizacji zadania wiedzy studenta z dotychczas zrealizowanych zajęć oraz wiedzy pozaakademickiej (np. analiza przekazów medialnych) - Laboratoria.

Strona przedmiotu
480-SS2-1PMW2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-SS2-2SEM1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach seminarium studenci określają swoje zainteresowania naukowe oraz opracowują koncepcję i strukturę pracy magisterskiej. Podczas pisania pracy magistranci przedstawiają jej fragmenty do dyskusji, co pomaga w przygotowaniu się do publicznej obrony.

Strona przedmiotu
440-SS2-1SEM2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium prowadzi do przygotowania i realizacji badania będącego podstawą pracy dyplomowej. Tematyka seminarium jest zależna od zainteresowań naukowych uczestników.

Ogólne zagadnienia omawiane w ramach seminarium:

- metodologia pracy badawczej,

- warsztat pisania tekstów naukowych,

- projektowanie i realizacja badań,

- budowanie narzędzi badawczych,

- podstawy teoretyczne interpretacji danych

Strona przedmiotu
480-SS2-1SEM2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium prowadzi do przygotowania i realizacji badania będącego podstawą pracy dyplomowej. Tematyka seminarium jest zależna od zainteresowań naukowych uczestników.

Ogólne zagadnienia omawiane w ramach seminarium:

- metodologia pracy badawczej,

- warsztat pisania tekstów naukowych,

- projektowanie i realizacja badań,

- budowanie narzędzi badawczych,

- podstawy teoretyczne interpretacji danych

Strona przedmiotu
480-SS2-2SEM2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 90 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium prowadzi do przygotowania i realizacji badania będącego podstawą pracy dyplomowej. Tematyka seminarium jest zależna od zainteresowań naukowych uczestników.

Ogólne zagadnienia omawiane w ramach seminarium:

- metodologia pracy badawczej,

- warsztat pisania tekstów naukowych,

- projektowanie i realizacja badań,

- budowanie narzędzi badawczych,

- podstawy teoretyczne interpretacji danych

Strona przedmiotu
440-ERS-2SDI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course will focus on various forms of social diversity, including issues of social exclusion and intersectionality. Major course topics include:

1. Poverty and social exclusion [the measures of poverty, the discourses of poverty and social exclusion]

2. The changes in the labor market. The precariat

3. The spatial dimension of social diversity [ghettoization, gated communities]

4. Cultural capital. Educational inequality

5. The diversity of lifestyles

6. Inequalities of gender and age

7. Ethnic stratification. Migrants and labor market

8. Prestige. The attitudes toward inequality

9. Social capital and inequality

10. Social structure in the network society

Strona przedmiotu
480-ERS-2SDI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course will focus on various forms of social diversity, including issues of social exclusion and intersectionality. Major course topics include:

Social Diversity: Introduction

Poverty and social exclusion

The changes in the labor market. The precariat

Cultural capital. Educational inequality

Social capital and inequality

Inequalities of gender and age

Ethnic stratification

The spatial dimension of social diversity [ghettoization, gated communities]

Health inequality. Physical Capital

Universal Deisgn

Social structure in the network society*

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)