Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Social Psychology. Contemporary Issues

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-ERS-2SPC
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Social Psychology. Contemporary Issues
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to familiarize students with contemporary problems undertaken by social psychology, with particular emphasis on social distances, prejudice and discrimination.

Literatura: (tylko po angielsku)

Tajfel, H., & Turner, J.C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In S. Worchel & W.G. Austin (Eds), Psychology of intergroup relations (pp. 7-24). Chicago: Nelson.

Abrams, D., & Hogg, M.A. (2004). Metatheory: Lessons from Social Identity Research. Personality and Social Psychology Review, 8, 98-106.

Dunham, Y (2018). Mere Membership. Trends in Cognitive Sciences, 22 (9), 780-793. https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.06.004

Turner, J.C. (1987) A self-categorization theory. In J.C. Turner et al. Rediscovering the social group (pp.42-67). Oxford: Basil Blackwell.Greenwald, A.G., McGhee, D.E., & Schwartz, J.L.K (1998). Measuring individual differences in implicit cognition. The implicit association test. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1464-1480.

Roccas, S., & Brewer, M.B. (2002). Social Identity Complexity. Personality and Social Psychology Review, 6(2).

Remedios, J.D., & Snyder, S.H., (2018). Intersectional oppression: Multiple stigmatized identities and perceptions of invisibility, discrimination, and stereotyping. Journal of Social Issues, 74(2), 265-281.

Cole, E.R. (2009). Intersectionality and Research in Psychology. American Psychologist, 64 (3). 170-180.

Nosek, B.A., Smyth, F.L., Hansen, J.J., Devos, T., Lindener, N.M., Ranganath, K.A., Smith, C.T., Olson, K.R., Chugh, D., Greenwald, A.G., & Banaji, M.R. (2007). Pervasiveness and correlates of implicit attitudes and stereotypes. European Review of Social Psychology, 18, 36-88.

Scheepers, D., Spears, R., Doosje, B., Manstead, A.S.R. (2006). Diversity in in-group bias: Structural factors, situational features, and social functions. Journal of Personality and Social Psychology, 90, 944-960.

Shah, J.U., Brazy, P.C., & Higgins, E.T. (2004). Promoting us or preventing them: Regulatory focus and manifestations of intergroup bias. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 433-446.

Dovidio, J.F., & Gaertner, S. L. (1999). Reducing prejudice: Combating intergroup biases. Current Directions in Psychological Science, 8, 101-105.

Davies, P.G., Spencer, S.J., & Steele, C.M. (2005). Clearing the air: Identity safety moderates the effects of stereotype threat on women’s leadership aspirations. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 276-287.

Cohen, G.L., Garcia, J., Apfel, N., & Master, A. (2006). Reducing the Racial Achievement Gap: A Social- Psychological Intervention. Science, 313(5791), 1307-1310.

Crisp, R.J., & Turner, R.N. (2010). Cognitive adaptation to the experience of social and cultural diversity. Psychological Bulletin, 137, 242–266.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Student has thorough knowledge of contemporary issues in social psychology, especially in the area of psychology of prejudice KP7_WG9

Student is able to thoroughly characterize sociological and psychological theories concerning the place of the individual in the social structure and individual and collective identities

KP7_WG10

Student has the ability to understand and analyze social phenomena in connection with contemporary sociological theories and with the use of related disciplines ex. social psychology

KP7_UW8

Student is able to analyse diverse social structures using interdisciplinary terminology of the social sciences and humanities

KP7_UW1

Student is open to work in a group, is able to assume various roles in it and is aware of the role of creative team management

KP7_UO1

Student is open to the use of knowledge from other scientific disciplines in solving social problems during practical tasks

KP7_KK2

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Class Attendance

Term paper (10 pages)

Discussion

Practical tasks/workshops

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Skowrońska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)