Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sociology of Crimes and Social Pathologies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-ERS-2SSP
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sociology of Crimes and Social Pathologies
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Aim of this classes is better understanding criminal behavior, social perception of crime and criminal justice system.

In these classes we will discuss how social norms, social control, social institutions, family, friends, education, school and the state, affect safety and crime in given communities.Skrócony opis:

The social context is one of the most important factor helping to understand many problems of criminology. We will try to find common features and cultural differences in the approach to crime. This course is aimed at those who want to understand how people become criminals, how crimes are perceived in different countries and how social systems help to reduce the number of crimes.

Pełny opis:

In these classes we will discuss how social norms, social control, social institutions, family, friends, education, school and the state, affect safety and crime in given communities.In addition, we will focus on how the law offenses are perceived by the rest of society.

Literatura:

1. Stephen Hester, A Sociology of Crime, 2017.

2. Karen F. Parker, Unequal Crime Decline: Theorizing Race, Urban Inequality, and Criminal Violence

3. Vincent A. Ferraro, Immigrants and Crime in the New Destinations

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 student has thorough knowledge of the specifics of sociological terminology and is able to define sociological terms independently

KP7_UW8 student has the ability to understand and analyse social phenomena in connection with contemporary sociological theories and with the use of related disciplines

Metody i kryteria oceniania:

Presentation and active attendance on classes.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ferreira Fernandes
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)