Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Handel hurtowy i detaliczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-2SHHD Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Handel hurtowy i detaliczny
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Zarządzanie 1 st. 1 rok Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką działalności handlowej prowadzonej na poziomie hurtowym i detalicznym. Podczas wykładów studenci zaznajomią się z ogólną koncepcją i specyfiką obu form działalności handlowej. Szczególna uwaga zwrócona jest na aspekty związane z zarządzaniem handlem hurtowym i detalicznym. W procesie dydaktycznym studenci zajmują się rozwojem obu form aktywności handlowej, z uwzględnieniem dynamicznych przemian na współczesnym rynku, w tym rozwoju handlu internetowego, specjalizacji asortymentowej czy koncentracji rynku hurtowego i detalicznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina nauki: Nauki społeczne

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów:2 semestr: 4

Liczba godzin dydaktycznych: wykłady 9h, ćwiczenia 9h

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami dyskusji wsparty prezentacją multimedialną; Ćwiczenia - studia przypadku, zadania grupowe do wykonania, prezentacji i wspólnej analizy

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 9 h

przygotowanie do egzaminu 18h

udział w egzaminie 2 h

udział w ćwiczeniach 9 h

przygotowanie do zajęć 33 h

udział w konsultacjach 4h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 29 godzin, 1,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

Handel detaliczny, red. J. Szumilak, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005

Handel detaliczny żywnością w Polsce, Małgorzata Kosicka-Gębska, Agnieszka Tul-Krzyszc, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011

Cox R., Brittain P., Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE, Warszawa 2000.

Cox R., Brittain P., Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE, Warszawa 2000.

Reynolds J., Cuthbertson R., Retail & wholesale: key sectors for the European economy, University of Oxford, 2014.

Literatura uzupełniająca

Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2010

Domański T. Strategie rozwoju handlu. Wyd. PWE, Warszawa 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu pisemnego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Student może uzyskać do 50% łącznej oceny końcowej na podstawie aktywności podczas wykładów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką działalności handlowej prowadzonej na poziomie hurtowym i detalicznym. Podczas wykładów studenci zaznajomią się z ogólną koncepcją i specyfiką obu form działalności handlowej. Szczególna uwaga zwrócona jest na aspekty związane z zarządzaniem handlem hurtowym i detalicznym. W procesie dydaktycznym studenci zajmują się rozwojem obu form aktywności handlowej, z uwzględnieniem dynamicznych przemian na współczesnym rynku, w tym rozwoju handlu internetowego, specjalizacji asortymentowej czy koncentracji rynku hurtowego i detalicznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina nauki: Nauki społeczne

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów:2 semestr: 4

Liczba godzin dydaktycznych: wykłady 9h, ćwiczenia 9h

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami dyskusji wsparty prezentacją multimedialną; Ćwiczenia - studia przypadku, zadania grupowe do wykonania, prezentacji i wspólnej analizy

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 9 h

przygotowanie do egzaminu 18h

udział w egzaminie 2 h

udział w ćwiczeniach 9 h

przygotowanie do zajęć 33 h

udział w konsultacjach 4h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 29 godzin, 1,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

Handel detaliczny, red. J. Szumilak, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005

Handel detaliczny żywnością w Polsce, Małgorzata Kosicka-Gębska, Agnieszka Tul-Krzyszc, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011

Cox R., Brittain P., Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE, Warszawa 2000.

Reynolds J., Cuthbertson R., Retail & wholesale: key sectors for the European economy, University of Oxford, 2014.

Literatura uzupełniająca

Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2010

Domański T. Strategie rozwoju handlu. Wyd. PWE, Warszawa 2005.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.