Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zarządzanie 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
2025 - Rok akademicki 2025/26
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024 2025
450-ZS1-2XBIP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student ma za zadanie nauczyć się sporządzać biznes plan i rozumieć jego istotę. Studenci powinni posiąść umiejętność analizy otoczenia pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zagrożeń jakie mogą mieć miejsce oraz umieć sporządzić i przeanalizować projekt przedsięwzięcia od strony finansowej.

Strona przedmiotu
530-ZS1-2XBIP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student ma za zadanie nauczyć się sporządzać biznes plan i rozumieć jego istotę. Studenci powinni posiąść umiejętność analizy otoczenia pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zagrożeń jakie mogą mieć miejsce oraz umieć sporządzić i przeanalizować projekt przedsięwzięcia od strony finansowej.

Strona przedmiotu
450-ZS1-2SEHA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, formy oraz uwarunkowania handlu. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z logistyką, polityką handlową, gospodarką zapasami, ekonomiką usług czy trendami we współczesnym handlu.

W trakcie ćwiczeń analizowane będą studia przypadków polskich przedsiębiorstw skutecznie działających w ramach e-commerce, handlu detalicznego, sieci franszyzowych, sieci handlowych czy na rynku usług, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą.

Strona przedmiotu
530-ZS1-2SEHA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, formy oraz uwarunkowania handlu. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z logistyką, polityką handlową, gospodarką zapasami, ekonomiką usług czy trendami we współczesnym handlu.

W trakcie ćwiczeń analizowane będą studia przypadków polskich przedsiębiorstw skutecznie działających w ramach e-commerce, handlu detalicznego, sieci franszyzowych, sieci handlowych czy na rynku usług, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą.

Strona przedmiotu
450-ZS1-2SHHD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką działalności handlowej prowadzonej na poziomie hurtowym i detalicznym. Podczas wykładów studenci zaznajomią się z ogólną koncepcją i specyfiką obu form działalności handlowej. Szczególna uwaga zwrócona jest na aspekty związane z zarządzaniem handlem hurtowym i detalicznym. W procesie dydaktycznym studenci zajmują się rozwojem obu form aktywności handlowej, z uwzględnieniem dynamicznych przemian na współczesnym rynku, w tym rozwoju handlu internetowego, specjalizacji asortymentowej czy koncentracji rynku hurtowego i detalicznego.

Strona przedmiotu
530-ZS1-2SHHD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką działalności handlowej prowadzonej na poziomie hurtowym i detalicznym. Podczas wykładów studenci zaznajomią się z ogólną koncepcją i specyfiką obu form działalności handlowej. Szczególna uwaga zwrócona jest na aspekty związane z zarządzaniem handlem hurtowym i detalicznym. W procesie dydaktycznym studenci zajmują się rozwojem obu form aktywności handlowej, z uwzględnieniem dynamicznych przemian na współczesnym rynku, w tym rozwoju handlu internetowego, specjalizacji asortymentowej czy koncentracji rynku hurtowego i detalicznego.

Strona przedmiotu
450-ZS1-2ANG1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka angielskiego - ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i angielskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup.

Strona przedmiotu
530-ZS1-2ANG1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 według ESKJO.

Lektorat języka angielskiego - ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i angielskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup.

Strona przedmiotu
450-ZS1-2GER1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
450-ZS1-2XLUD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnień z zakresu uwarunkowań lokalnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie poruszania się w obowiązujących przepisach prawnych z zakresu planowania przestrzennego, zasad funkcjonowania samorządu gminnego oraz realizowanej przez ten samorząd polityki podatkowej.

Strona przedmiotu
450-ZS1-2PRA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć prowadzonych z przedmiotu Prawo jest przekazanie Studentom podstawowej wiedzy na temat zagadnień ogólnych dotyczących prawa. Wykład koncentruje się w szczególności na omówieniu pojęcia prawa i normy prawnej, funkcji prawa, hierarchii źródeł prawa, podziału na prawo publiczne i prawo prywatne, pojęcia stosunku prawnego, metod regulacji i gałęzie prawa, a także podstawowych zagadnień z prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, prawa UE.

Strona przedmiotu
530-ZS1-2PRA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć prowadzonych z przedmiotu Prawo jest przekazanie Studentom podstawowej wiedzy na temat zagadnień ogólnych

dotyczących prawa. Wykład koncentruje się w szczególności na omówieniu pojęcia prawa i normy prawnej, funkcji prawa, hierarchii źródeł

prawa, podziału na prawo publiczne i prawo prywatne, pojęcia stosunku prawnego, metod regulacji i gałęzie prawa, a także podstawowych

zagadnień z prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, prawa UE.

Strona przedmiotu
450-ZS1-2XPUR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy na temat public relations, poznanie metod i narzędzi PR, rozwijanie umiejętności w zakresie diagnozowania czynników wpływających na reputację firm. Posiada umiejętności wyboru efektywnych metod budowania wyobrażenia o organizacji oraz korzystania z zewnętrznych usług w zakresie kształtowania wizerunku.

Strona przedmiotu
530-ZS1-2XPUR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy na temat public relations, poznanie metod i narzędzi PR, rozwijanie umiejętności w zakresie diagnozowania czynników wpływających na reputację firm. Student posiada umiejętności wyboru efektywnych metod budowania wyobrażenia o organizacji oraz korzystania z zewnętrznych usług w zakresie kształtowania wizerunku.

Strona przedmiotu
450-ZS1-2RFN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie zakresu i przedmiotu rachunkowości finansowej,

-zapoznanie Studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i aktualnymi przepisami w zakresie rachunkowości,

-zapoznanie Studentów z podstawowymi zasadami ewidencji operacji gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

-przekazanie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu sporządzania wyniku finansowego.

Strona przedmiotu
530-ZS1-2RFN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu rachunkowości podmiotów gospodarczych, pojęć i przepisów obowiązujących w tym zakresie, a także zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych, wyceny bilansowej oraz sporządzania wyniku finansowego. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności z tym związanych, a także gotowości do uznawania znaczenia wiedzy w obszarze rachunkowości w rozwiązywaniu złożonych problemów pojawiających się w działalności podmiotów gospodarczych.

Strona przedmiotu
450-ZS1-2SOB brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu społecznej odpowiedzialności.Studenci poznają możliwe obszary działań odpowiedzialnych oraz różnorodne instrumenty wykorzystywane w tych obszarach. Wskazane zostaną też korzyści płynące z bycia firmą społecznie odpowiedzialną.

Strona przedmiotu
530-ZS1-2SOB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu społecznej odpowiedzialności.Studenci poznają możliwe obszary działań odpowiedzialnych oraz różnorodne instrumenty wykorzystywane w tych obszarach. Wskazane zostaną też korzyści płynące z bycia firmą społecznie odpowiedzialną

Strona przedmiotu
450-ZS1-2ORG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konsultacje - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
530-ZS1-2ORG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konsultacje - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
450-ZS1-2STA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu zagadnień ze statystyki opisowej w zakresie pozyskiwania, prezentowania, analizowania oraz interpretowania danych statystycznych, a także dobierania odpowiednich metod statystycznych do analizy badanego zjawiska.

Strona przedmiotu
530-ZS1-2STA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu zagadnień ze statystyki opisowej w zakresie pozyskiwania, prezentowania, analizowania oraz interpretowania danych statystycznych, a także dobierania odpowiednich metod statystycznych do analizy badanego zjawiska.

Strona przedmiotu
450-ZS1-2STSP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu techniki sprzedaży jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją procesu sprzedażowego realizowanego na różnych rynkach i w różnej formie. Studenci nabywają umiejętności identyfikacji potrzeb klienta, przygotowania oferty, podjęcia rozmów handlowych oraz zamykania sprzedaży i usług posprzedażowych. Ponadto rozumieją potrzebę profesjonalizmu w zakresie umiejętności handlowych we współczesnym środowisku biznesowym.

Strona przedmiotu
530-ZS1-2STSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu techniki sprzedaży jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją procesu sprzedażowego realizowanego na różnych rynkach i w różnej formie. Studenci nabywają umiejętności identyfikacji potrzeb klienta, przygotowania oferty, podjęcia rozmów handlowych oraz zamykania sprzedaży i usług posprzedażowych. Ponadto rozumieją potrzebę profesjonalizmu w zakresie umiejętności handlowych we współczesnym środowisku biznesowym.

Strona przedmiotu
530-ZS1-2WOK
Wiedza o kulturze (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
450-ZS1-2XZIN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu istoty innowacji i zarządzania innowacjami realizowanych w organizacjach oraz z zakresu potrzeby wprowadzania zmian i proinnowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. W ramach zajęć omówione zostaną najważniejsze uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz zagadnienia dotyczące formułowania strategii innowacji w firmie jak również elementy zarządzania projektem innowacyjnym.

Strona przedmiotu
530-ZS1-2XZIT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
450-ZS1-2SZPH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką działalności handlowej prowadzonej na poziomie hurtowym i detalicznym. Student wszechstronnie zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi planowania, organizacji i prowadzenia działalności sprzedażowej w przedsiębiorstwie. Zakres przedmiotu obejmuje zarówno funkcjonowanie działu sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Połączenie teorii zarządzania sprzedażą z praktyką w oparciu rozwiązania stosowane przez określone przedsiębiorstwa i analizy przypadków pozwalają nabyć realne kompetencje i wykorzystać zdobytą wiedzę w realnej działalności handlowej.

Strona przedmiotu
530-ZS1-2SZPH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką działalności handlowej prowadzonej na poziomie hurtowym i detalicznym. Student wszechstronnie zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi planowania, organizacji i prowadzenia działalności sprzedażowej w przedsiębiorstwie. Zakres przedmiotu obejmuje zarówno funkcjonowanie działu sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Połączenie teorii zarządzania sprzedażą z praktyką w oparciu rozwiązania stosowane przez określone przedsiębiorstwa i analizy przypadków pozwalają nabyć realne kompetencje i wykorzystać zdobytą wiedzę w realnej działalności handlowej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)