Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Public Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-2XPUR Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Public Relations
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Zarządzanie 1 st. 1 rok Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia z zakresu Public Relations mają na celu zwrócenie uwagi na nowoczesne elementy zarządzania, w których ważną rolę odgrywa reputacja osób, instytucji lub firmy. Public relations jest tu rozumiane jako promowanie reputacji, budowanie społecznego zaufania i kreowanie pozytywnego wizerunku poprzez umiejętne docieranie do opinii publicznej lub kręgów opiniotwórczych z rzetelną i szybką informacją.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat public relations, poznanie metod i narzędzi PR, rozwijanie umiejętności w zakresie diagnozowania czynników wpływających na reputację firm. Posiada umiejętności wyboru efektywnych metod budowania wyobrażenia o organizacji oraz korzystania z zewnętrznych usług w zakresie

kształtowania wizerunku.

Pełny opis:

1.Teoretyczne podstawy public relations

2. Zakres działań public relations

3. Funkcje public relations

4. Narzędzia public relations

5. Nowoczesne instrumenty komunikacji

6. Strategiczne Public Relations

7. Aspekty etyczne działań Public Relations

8. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

1. Seitel Fraser P., Public relations w praktyce, Warszawa, 2003r.

2. Cenker E.M., Public relations, Poznań 2007

3. D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, Kraków 2010.

4. Rozwadowska B., Public relations, teoria, perspektywa, praktyka, Studio EMKA, Warszawa 2002.

5. Black S., Public relations, ABC, Kraków 2001r.Warszawa 1997.

6. B. Rozwadowska, Public relations – teoria, praktyka, perspektywy, Studio Emka, Warszawa 2002r.

7. L. Kupiec, A. Augustyn, Public relations, WSFiZ, Białystok, 2004.

8. D.M. Scott, The New Rules of Marketing & PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Releases, & Viral Marketing to Reach Buyers Directly, John Wiley & Sons, 2013.

Efekty uczenia się:

1. Student ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych.

2. Student posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian

Metody i kryteria oceniania:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną, analiza studiów przypadków. Zaliczenie w formie egzaminu pisemnego – test.

Ćwiczenia - prezentacje studentów, analiza studiów przypadków. Przygotowane prezentacje przez studentów, obecność na zajęciach stanowią podstawę zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyn
Prowadzący grup: Anna Augustyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia z zakresu Public Relations mają na celu zwrócenie uwagi na nowoczesne elementy zarządzania, w których ważną rolę odgrywa reputacja osób, instytucji lub firmy. Public relations jest tu rozumiane jako promowanie reputacji, budowanie społecznego zaufania i kreowanie pozytywnego wizerunku poprzez umiejętne docieranie do opinii publicznej lub kręgów opiniotwórczych z rzetelną i szybką informacją.

Pełny opis:

Przekazanie wiedzy na temat public relations, poznanie metod i narzędzi PR, rozwijanie umiejętności w zakresie diagnozowania czynników wpływających na reputację firm. Posiada umiejętności wyboru efektywnych metod budowania wyobrażenia o organizacji oraz korzystania z zewnętrznych usług w zakresie

kształtowania wizerunku.

Zakres tematyczny:

1.Teoretyczne podstawy public relations

2. Zakres działań public relations

3. Funkcje public relations

4. Narzędzia public relations

5. Nowoczesne instrumenty komunikacji

6. Strategiczne Public Relations

7. Aspekty etyczne działań Public Relations

8. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

1. Seitel Fraser P., Public relations w praktyce, Warszawa, 2003r.

2. Cenker E.M., Public relations, Poznań 2007

3. D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, Kraków 2010.

4. Rozwadowska B., Public relations, teoria, perspektywa, praktyka, Studio EMKA, Warszawa 2002.

5. Black S., Public relations, ABC, Kraków 2001r.Warszawa 1997.

6. B. Rozwadowska, Public relations – teoria, praktyka, perspektywy, Studio Emka, Warszawa 2002r.

7. L. Kupiec, A. Augustyn, Public relations, WSFiZ, Białystok, 2004.

8. D.M. Scott, The New Rules of Marketing & PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Releases, & Viral Marketing to Reach Buyers Directly, John Wiley & Sons, 2013.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia z zakresu Public Relations mają na celu zwrócenie uwagi na nowoczesne elementy zarządzania, w których ważną rolę odgrywa reputacja osób, instytucji lub firmy. Public relations jest tu rozumiane jako promowanie reputacji, budowanie społecznego zaufania i kreowanie pozytywnego wizerunku poprzez umiejętne docieranie do opinii publicznej lub kręgów opiniotwórczych z rzetelną i szybką informacją.

Pełny opis:

Przekazanie wiedzy na temat public relations, poznanie metod i narzędzi PR, rozwijanie umiejętności w zakresie diagnozowania czynników wpływających na reputację firm. Posiada umiejętności wyboru efektywnych metod budowania wyobrażenia o organizacji oraz korzystania z zewnętrznych usług w zakresie

kształtowania wizerunku.

Zakres tematyczny:

1.Teoretyczne podstawy public relations

2. Zakres działań public relations

3. Funkcje public relations

4. Narzędzia public relations

5. Nowoczesne instrumenty komunikacji

6. Strategiczne Public Relations

7. Aspekty etyczne działań Public Relations

8. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

1. Seitel Fraser P., Public relations w praktyce, Warszawa, 2003r.

2. Cenker E.M., Public relations, Poznań 2007

3. D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, Kraków 2010.

4. Rozwadowska B., Public relations, teoria, perspektywa, praktyka, Studio EMKA, Warszawa 2002.

5. Black S., Public relations, ABC, Kraków 2001r.Warszawa 1997.

6. B. Rozwadowska, Public relations – teoria, praktyka, perspektywy, Studio Emka, Warszawa 2002r.

7. L. Kupiec, A. Augustyn, Public relations, WSFiZ, Białystok, 2004.

8. D.M. Scott, The New Rules of Marketing & PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Releases, & Viral Marketing to Reach Buyers Directly, John Wiley & Sons, 2013.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.