Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie innowacjami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-2XZIN Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie innowacjami
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom istoty i roli innowacji w rozwoju gospodarek i funkcjonujących w ich ramach podmiotów gospodarczych. Przedmiot obejmuje zagadnienia w zakresie organizacji i zarządzania innowacjami zarówno w ujęciu mikro- i makroekonomicznym.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom istoty i roli innowacji w rozwoju gospodarek i funkcjonujących w ich ramach podmiotów gospodarczych. Przedmiot obejmuje zagadnienia w zakresie organizacji i zarządzania innowacjami zarówno w ujęciu mikro- i makroekonomicznym.

Pełny opis:

profil: ogólnoakademicki

forma: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: 0300-ZS1-2XZIN, MODUŁ 5 Przedmiot specjalnościowy - Zarządzanie przedsiębiorstwem

dziedzina: nauki ekonomiczne

dyscyplina: zarządzanie

rok 2, semestr 3

wymagania wstępne: znajomość aspektów ekonomicznych i podstaw zarządzania

liczba godzin: 30

metody dydaktyczne: wykład (wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne), połączony z dyskusją, mająca doprowadzić do konkretnych wniosków

punkty ECTS: 3

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach - 30 h

- przygotowanie do wykładów - 10

- przygotowanie do egzaminu - 28

- egzamin - 2 h

- konsultacje - 5 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: (1,48 ECTS)

• udział w wykładach 30 h

• obecność na egzaminie 2 h

• udział w konsultacjach 5 h

- o charakterze praktycznym: (1,52 ECTS)

• przygotowanie do wykładów - 10h

• przygotowanie do egzaminu - 28 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Janasz W., „Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji”, Difin, Warszawa 2011.

2. Duraj J., „Przedsiębiorczość i innowacyjność”, Difin, Warszawa 2010.

3. Prystrom J., „Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania. Podręcznik akademicki”, Difin, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Fagerberg J., Mowery D. C., Nelson R. R., The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, New York 2005.

2. Baruk J., „Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa (aspekty ekonomiczno – organizacyjne), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 1992.

3. Janasz W., „Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw”, PWE, Warszawa 2007.

4. Stawasz E., „Innowacje a mała firma”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.

Efekty uczenia się:

ZIN1_W03 - ma wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych, determinowanych przez aspekty innowacyjne -Z1_W03 (weryfikacja - egzamin)

ZIN_W04 - posiada wiedze o rodzajach relacji między organizacjami w skali krajowej, międzynarodowej, międzykulturowej w odniesieniu do możliwości jakie daje umiejętne zarządzanie aktywnością innowacyjną - Z1_W04 (weryfikacja - egzamin)

ZIN1_W09 - posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji i procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian, w odniesieniu do siły i zasięgu oddziaływania innowacji - Z1_W09 (weryfikacja - egzamin)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie egzaminu pisemnego o pytaniach mieszanych lub wykonanej pracy projektowej.

Na ocenę końcową składa się wynik egzaminu i ewentualna aktywność podczas wykładów

ocena dostateczna (3) – 51-60%

ocena dostateczna plus (3+) – 61-74%

ocena dobra (4) – 75-84%

ocena dobra plus (4+) – 85-94%

ocena bardzo dobra (5) – 95-100%.

W związku z panująca pandemią, egzamin odbędzie się na platformie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Prystrom
Prowadzący grup: Joanna Prystrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom istoty i roli innowacji w rozwoju gospodarek i funkcjonujących w ich ramach podmiotów gospodarczych. Przedmiot obejmuje zagadnienia w zakresie organizacji i zarządzania innowacjami zarówno w ujęciu mikro- i makroekonomicznym.

Pełny opis:

profil: ogólnoakademicki

forma: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: 0300-ZS1-2XZIN, MODUŁ 5 Przedmiot specjalnościowy - Zarządzanie przedsiębiorstwem

dziedzina: nauki ekonomiczne

dyscyplina: zarządzanie

rok 2, semestr 3

wymagania wstępne: znajomość aspektów ekonomicznych i podstaw zarządzania

liczba godzin: 30

metody dydaktyczne: wykład (wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne), połączony z dyskusją, mająca doprowadzić do konkretnych wniosków

punkty ECTS: 3

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach - 30 h

- przygotowanie do wykładów - 10

- przygotowanie do egzaminu - 28

- egzamin - 2 h

- konsultacje - 5 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: (1,48 ECTS)

• udział w wykładach 30 h

• obecność na egzaminie 2 h

• udział w konsultacjach 5 h

- o charakterze praktycznym: (1,52 ECTS)

• przygotowanie do wykładów - 10h

• przygotowanie do egzaminu - 28 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Janasz W., „Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji”, Difin, Warszawa 2011.

2. Duraj J., „Przedsiębiorczość i innowacyjność”, Difin, Warszawa 2010.

3. Prystrom J., „Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania. Podręcznik akademicki”, Difin, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Fagerberg J., Mowery D. C., Nelson R. R., The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, New York 2005.

2. Baruk J., „Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa (aspekty ekonomiczno – organizacyjne), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 1992.

3. Janasz W., „Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw”, PWE, Warszawa 2007.

4. Stawasz E., „Innowacje a mała firma”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.