Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Future of Critical Sociology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 480-ERS-2TFC
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The Future of Critical Sociology
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

During the classes we will discuss the classical tradition of critical sociology, its transformation and the latest disputes around this concept.

The subject of the course will be the most important authors and concepts that emerged both in the second half of the 20th century and in the most recent years.

Skrócony opis:

The aim of the course is to reflect on the future of critical sociology.

Pełny opis:

Type of course: compulsory

Semester: winter

Number of hours: 30

Type of classes: workshops

Score: 6 ECTS

Literatura:

Levinson, B. (2011). Beyond critique : Exploring critical social theories and education. Boulder, CO: Paradigm

Efekty uczenia się:

KP6_WG1

knows and understands the definitions of the most important sociological terms, can identify specific problems undertaken by sociology

KP6_UW8

is able to identify social problems of a selected community / social group and analyse, evaluate and propose solutions

KP6_KO1

is determined to improve his/her social skills

KP6_KO2

is open to work in a group, being able to assume various roles in it, sees the need for managing teams creatively

Metody i kryteria oceniania:

Classes -final test, paper, active participation in classes. consultation

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Barszczewski
Prowadzący grup: Jakub Barszczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)