Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo własności intelektualnej 0700-PS5-2PWI
Rok akademicki 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Prawo własności intelektualnej 0700-PS5-2PWI
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 216
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Przemysław Alkowski, Justyna Konikowska-Kuczyńska, Magdalena Kropiwnicka, Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, wyd. 1, Warszawa 2018

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 8, Warszawa 2019

3. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

2. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2017

3. A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019

Zakres tematów:

Część I. Prawo autorskie

I. Źródła, pojęcie i zasady prawa autorskiego

II. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

III. Wyłączenia ustawowe

IV. Podmiot i podmioty prawa autorskiego

V. Rodzaje utworów

VI. Autorskie prawa osobiste

VII. Plagiat i jego rodzaje

VIII. Autorskie prawa majątkowe – pojęcie, treść, czas ochrony

IX. Dozwolony użytek publiczny

X. Prawo cytatu

XI. Dozwolony użytek osobisty

XII. Umowy autorskoprawne

XIII. Programy komputerowe i utwory audiowizualne jako przedmioty prawa autorskiego

XIV. Ochrona wizerunku

XV. Prawa pokrewne

XVI. Prawo autorskie w Internecie

XVII. Ochrona baz danych

XVIII. Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia praw autorskich

XIX. Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia praw autorskich

Część II. Prawo własności przemysłowej

I. Źródła, pojęcie i charakterystyka dóbr własności przemysłowej

II. Pojęcie i źródła prawa własności przemysłowej. Charakter norm

III. Ogólna charakterystyka ustawy – Prawo własności przemysłowej

IV. Urząd Patentowy RP

V. Postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Pełnomocnicy

w postępowaniach z zakresu prawa własności przemysłowej

VI. Prawo znaków towarowych. Znak towarowy Unii Europejskiej

VII. Prawo patentowe. Patent europejski oraz patent europejski o jednolitym skutku

VIII. Prawo wzorów przemysłowych. Wspólnotowy wzór przemysłowy

IX. Prawo oznaczeń geograficznych

X. Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej

XI. Cywilnoprawne środki ochrony praw własności przemysłowej

XII. Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej

Metody dydaktyczne:

Metoda dogmatyczna wyjaśniania treści przepisów prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej przy wykorzystaniu dorobku przedstawicieli doktryny. Przedstawienie ewolucji zmian ustawodawstwa w zakresie prawa własności intelektualnej z wykorzystaniem metody historycznej. Omawianie i analiza przykładów z orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i sądów powszechnych przy wykorzystaniu metody empirycznej. Zapoznanie z reprezentatywnymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Poddawanie pod dyskusję i wyjaśnianie ciekawych spraw z orzecznictwa sądowego. Wykorzystanie prezentacji, elementów graficznych, wykresów i tabel dla wyjaśnienia przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi w teście, składającym się z pytań zamkniętych.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.