Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo własności intelektualnej 0700-PS5-2PWI
Rok akademicki 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Prawo własności intelektualnej 0700-PS5-2PWI
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 215
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:45 - 11:15
sala 215
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Joanna Huzarska-Pruszyńska, Magdalena Kropiwnicka
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, wyd. 1, Warszawa 2018

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 8, Warszawa 2019

3. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

2. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2017

3. A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019

Zakres tematów:

Część I. Prawo autorskie

I. Źródła, pojęcie i zasady prawa autorskiego

II. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

III. Wyłączenia ustawowe

IV. Podmiot i podmioty prawa autorskiego

V. Rodzaje utworów

VI. Autorskie prawa osobiste

VII. Plagiat i jego rodzaje

VIII. Autorskie prawa majątkowe – pojęcie, treść, czas ochrony

IX. Dozwolony użytek publiczny

X. Prawo cytatu

XI. Dozwolony użytek osobisty

XII. Umowy autorskoprawne

XIII. Programy komputerowe i utwory audiowizualne jako przedmioty prawa autorskiego

XIV. Ochrona wizerunku

XV. Prawa pokrewne

XVI. Prawo autorskie w Internecie

XVII. Ochrona baz danych

XVIII. Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia praw autorskich

XIX. Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia praw autorskich

Część II. Prawo własności przemysłowej

I. Źródła, pojęcie i charakterystyka dóbr własności przemysłowej

II. Pojęcie i źródła prawa własności przemysłowej. Charakter norm

III. Ogólna charakterystyka ustawy – Prawo własności przemysłowej

IV. Urząd Patentowy RP

V. Postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Pełnomocnicy

w postępowaniach z zakresu prawa własności przemysłowej

VI. Prawo znaków towarowych. Znak towarowy Unii Europejskiej

VII. Prawo patentowe. Patent europejski oraz patent europejski o jednolitym skutku

VIII. Prawo wzorów przemysłowych. Wspólnotowy wzór przemysłowy

IX. Prawo oznaczeń geograficznych

X. Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej

XI. Cywilnoprawne środki ochrony praw własności przemysłowej

XII. Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej

Metody dydaktyczne:

Metoda dogmatyczna wyjaśniania treści przepisów prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej przy wykorzystaniu dorobku przedstawicieli doktryny. Przedstawienie ewolucji zmian ustawodawstwa w zakresie prawa własności intelektualnej z wykorzystaniem metody historycznej. Omawianie i analiza przykładów z orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i sądów powszechnych przy wykorzystaniu metody empirycznej. Zapoznanie z reprezentatywnymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Poddawanie pod dyskusję i wyjaśnianie ciekawych spraw z orzecznictwa sądowego. Wykorzystanie prezentacji, elementów graficznych, wykresów i tabel dla wyjaśnienia przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi w teście, składającym się z pytań zamkniętych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.