Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 0800-S1-3YSEM
Rok akademicki 2019/20
Seminarium, grupa nr 11

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie 0800-S1-3YSEM
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 11 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:30 - 17:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 7
Prowadzący: Wojciech Siwak
Literatura:

Literatura metodologiczna podstawowa:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010

Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005

Literatura metodologiczna uzupełniająca:

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, przekład S. Dymczak, Zysk i S-ka, Poznań 2000

Podstawy metodologii badań w pedagogice. Pod red. S. Palki. Gdańsk 2010

Pozostała literatura merytoryczna zgodnie z problematyką podejmowaną przez studentów w pracach dyplomowych: encyklopedie, słowniki, podręczniki, monografie autorskie i zbiorowe, artykuły czasopiśmiennicze, strony internetowe.

Zakres tematów:

Edukacja, kultura i sztuka w erze cyfrowej

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Nowe media w perspektywie edukacyjnej i kulturowej

2. Funkcje i znaczenie nowych technologii komunikacyjnych w teoriach pedagogicznych, społecznych, kulturowych

3. Nowe technologie komunikacyjne w kulturze współczesnej - funkcje i oddziaływanie; nowe technologie komunikacyjne a popkultura

4. Cechy nowych mediów - konwergencja mediów, cyberprzestrzeń i cyberśrodowisko, społeczności Internetu, interaktywność,

5. Nowe technologie komunikacyjne a teorie wiedzy - kognitywizm, konstruktywizm

6. Nowe aktywności edukacyjne i kulturowe z wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjnych - e-learning, blended learning, interaktywne projekty edukacyjne i kulturalne z wykorzystaniem nowych mediów

7. Nowe technologie komunikacyjne a twórczość artystyczna

8. Przyszłość nowych technologii komunikacyjnych - posthumanizm, konektywizm

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, dyskusja, opis, wyjaśnienie, rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest: obecność na zajęciach oraz indywidualnych konsultacjach z promotorem, właściwe realizowanie powierzonych zadań, terminowe przygotowywanie fragmentów pracy dyplomowej, rzetelne poprawianie sprawdzonych fragmentów i całości pracy oraz złożenie kompletnej pracy, poprawionej zgodnie z uwagami promotora, na ostatnim seminarium przed sesją egzaminacyjną semestru letniego. Dopuszczone są trzy nieobecności w ciągu roku, każda kolejna powoduje obniżenie oceny końcowej, absencja powyżej 50% uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.