Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 0800-S1-3YSEM
Rok akademicki 2019/20
Seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie 0800-S1-3YSEM
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:30 - 17:00
sala B225
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 14
Prowadzący: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Literatura:

• Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003.

• Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

• Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.

• Maszke A.W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.

• Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007.

• Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995.

• Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005.

Literatura metodologiczna uzupełniająca:

• Ferguson G. A. i Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 2003.

• Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe? Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000.

• Miles M. B., Huberman A. M., Analiza danych jakościowych, przekład S. Zabielski, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2000.

• Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka Pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006.

• Podstawy metodologii badań w pedagogice. Pod red. S. Palki. Gdańsk 2010.

Pozostała literatura merytoryczna zgodnie z problematyką podejmowaną przez studentów w pracach dyplomowych: encyklopedie, słowniki, podręczniki, monografie autorskie i zbiorowe, artykuły w czasopismach naukowych, strony internetowe.

Zakres tematów:

1. Analiza problemów pedagogicznych w kontekście zainteresowań studentów.

2. Wybór tematyki prac dyplomowych skoncentrowanych wokół specyfiki funkcjonowania jednostki i instytucji edukacyjnych w świecie mediów cyfrowych.

3. Przygotowanie rozdziału teoretycznego pracy zawierającego charakterystykę podjętej problematyki w świetle literatury przedmiotu.

4. Opracowanie metodologicznej koncepcji badań własnych, obejmującej przedmiot i cele badań, problemy badawcze (główny i szczegółowe), zmienne i wskaźniki, metody techniki i narzędzia badawcze, dobór próby i sposób analizy danych empirycznych.

5. Przygotowanie rozdziału empirycznego obejmującego analizę wyników badań własnych, w przypadku realizacji przez studenta tego etapu.

6. Opracowanie bibliografii, spisu form graficznych oraz aneksu.

7. Przygotowanie i złożenie kompletnej pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

pogadanka, dyskusja, opis, pokaz, metoda ćwiczebna

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

• obecność na zajęciach oraz indywidualnych konsultacjach z promotorem,

• właściwe realizowanie powierzonych zadań,

• terminowe przygotowywanie fragmentów pracy dyplomowej,

• złożenie kompletnej pracy, poprawionej zgodnie z uwagami promotora, na ostatnim seminarium przed sesją egzaminacyjną semestru letniego.

Dopuszczona jedna nieobecność w ciągu roku, absencja powyżej 50% uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.