Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 0800-S1-3YSEM
Rok akademicki 2019/20
Seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie 0800-S1-3YSEM
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:30 - 17:00
sala B128
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 14
Prowadzący: Agata Butarewicz-Głowacka
Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Cudowska A., Koncepcja analizy jakościowej M. B. Milesa i A. M. Hubermana w badaniach pedagogicznych, [w:] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, t. 1 Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe? Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000.

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003.

Maszke A. W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.

Miles M. B., Huberman A. M., Analiza danych jakościowych, przekł. S. Zabielski, Trans Humana, Białystok 2000.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.

Palka S., Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Naukowe, Kielce 2006.

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005.

Zakres tematów:

1. Analiza problemów pedagogicznych w kontekście zainteresowań studentów.

2. Wybór tematyki prac dyplomowych skoncentrowanych wokół następujących obszarów: wolontariat i mentoring w instytucjach pomocy społecznej, funkcjonowanie lokalnych organizacji pozarządowych, rodzinne i instytucjonalne formy opieki zastępczej, wsparcie społeczne w edukacji dzieci i młodzieży, edukacja domowa.

3. Opracowanie metodologicznej koncepcji badań własnych, obejmującej przedmiot i cele badań, problemy i hipotezy, zmienne i wskaźniki, metody techniki i narzędzia badawcze, dobór próby i sposób analizy danych empirycznych, a także narzędzi badawczych.

4. Przygotowanie rozdziału teoretycznego pracy zawierającego charakterystykę podjętej problematyki w świetle literatury przedmiotu.

5. Opracowanie bibliografii oraz aneksów.

6. Przygotowanie i złożenie kompletnej wersji pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, dyskusja, opis, wyjaśnienie, rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest: obecność na zajęciach oraz indywidualnych konsultacjach z promotorem, właściwe realizowanie powierzonych zadań, terminowe przygotowywanie fragmentów pracy dyplomowej, rzetelne poprawianie sprawdzonych fragmentów i całości pracy oraz złożenie kompletnej pracy, poprawionej zgodnie z uwagami promotora, na ostatnim seminarium przed sesją egzaminacyjną semestru letniego. Dopuszczone są trzy nieobecności w ciągu roku, każda kolejna powoduje obniżenie oceny końcowej, absencja powyżej 50% uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.