Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz. I 370-AN1-1LJA
Rok akademicki 2019/20
Lektorat, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski cz. I 370-AN1-1LJA
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Lektorat (LEK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co druga niedziela (nieparzyste), 11:30 - 14:00
sala 213
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
co druga niedziela (nieparzyste), 14:15 - 15:00
sala e-learning
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Wyszczelska
Literatura:

Legal English: Niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2014

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Cyganik, M. Legal English Basics, Warszawa, 2018, Wydawnictwo C.H.Beck

Brown G., Rice S., Professional English in Use. Law, CUP, 2007

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

zasoby internetowe:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.forum-network.org

www.linguahouse.com

www. quizlet.com

www.myenglishpages.com

www.esljokes.net

www.britishcouncil.org/en

www.learn-english-today.com/lessons

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net,www.cnn.com, www.theguardian.com,www.bbc.co.uk

Zakres tematów:

Tematy związane z poniższymi zagadnieniami:

1. Studiowanie administracji w Polsce i zagranicą - informacje o programie studiów, warunkach studiowania, zdobywanej wiedzy i umiejętnościach.

2. System prawa: kontynentalny i w krajach common law.

3. System legislacyjny w Polsce i GB.

4. Służba cywilna i funkcjonowanie administracji publicznej.

5. Instytucje administracji rządowej i samorządowej w Polsce i UE.

6. Praca w służbie cywilnej w Polsce i UE.

7. Postępowanie sądowo-administracyjne.

8. Wymiar sprawiedliwości w Polsce i UE.

9. Prawo administracyjne.

10. Prawo cywilne.

11. Prawo własności intelektualnej.

12. Prawo pracy i zatrudnienie pracowników służby cywilnej w Polsce i UE.

13. Prawo karne.

Metody dydaktyczne:

1. Sokratejska metoda prowadzenia dyskusji.

2. Konwersatorium.

3. Samodzielne i grupowe rozwiązywanie zadań (przy wsparciu nauczyciela) polegające na przygotowaniu argumentacji i jej uzasadnieniu, streszczeniu głównych wątków/tez omawianych tekstów specjalistycznych, wyszukiwaniu informacji szczegółowych i ogólnych w omawianych tekstach specjalistycznych.

4. Prowadzenie zajęć e-learningowych z wykorzystaniem platformy Blackboard.

5. Wykład.

6. Praca z tekstem.

7. Metody aktywizujące: case study, brainstorming, gry dydaktyczne, itp.

8. Konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywności/zadania/prace podlegające ocenie:

1. Regularna obecność na zajęciach – bez usprawiedliwienia można opuścić 1 zajęcia w semestrze

2. Aktywność na zajęciach.

3. Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć (prace domowe) i testów/prac/zadań sprawdzających opanowanie realizowanego materiału,

- zaliczenie na ocenę minimum dostateczną prezentacji ustnej na temat ogólny i związany z dziedzinami umiejscowionymi w naukach prawnych, polityce i administracji lub o zarządzaniu i jakości.

4. Zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów/prac/zadań sprawdzających opanowanie realizowanego materiału.

5. zaliczenie na min. 51% modułów e-learningowych na platformie Blackboard;

6. zaliczenie na min. 51% prac wysyłanych przez USOSmail.

Kryteria oceniania powyższych aktywności/zadań/prac wg skali procentowej przejętej w SPNJO:

ocena bdb: 90-100%

ocena db+: 80-89%

ocena db: 70-79%

ocena dst+: 60-69%

ocena dst: 51-59%

ocena ndst: poniżej 51%

Część I lektoratu kończy się zaliczeniem na ocenę, która jest średnią ocen uzyskanych przez studenta w trakcie lektoratu za testy, prace pisemne, prezentacje, prace domowe, aktywność na zajęciach, prace przesyłane mailowo po 16.03.2020 oraz e-learning.

Uwaga: W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach (więcej niż 1 w semestrze) student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji lektora materiału zrealizowanego na opuszczonych zajęciach oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4 za każdą nadplanową nieusprawiedliwioną nieobecność).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.