Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka problemów społecznych 0800-ON2-2ADI
Rok akademicki 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Profilaktyka problemów społecznych 0800-ON2-2ADI
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda sobota, 12:00 - 15:00
sala A105
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Jolanta Muszyńska
Literatura:

A. Borucka, A. Pisarska, Koncepcja resilience – czyli jak pomóc dzieciom i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2008.

- L. Cierpiałkowska, M. Ziarko, Psychologia uzależnień – alkoholizm. Warszawa 2010 (Rozdział 7).

- M. Deptuła, Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia, Warszawa 2013.

- Z. B. Gaś, Profilaktyka uzależnień, Warszawa 1993.

- Z. B. Gaś, Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006.

- Z. B. Gaś, Psychoprofilaktyka, Lublin 2000.

- K. Keizer, S. Lindenberg, L. Steg, The Spreading of Disorder, www.sciencemag.org/cgi/content/full/322/5908/1681/DC1

- Kryminologia. Repetytorium, Warszawa 2013.

- I. Mudrecka, Wykorzystanie koncepcji resilience w profilaktyce niedostosowania społecznego i resocjalizacji, „Resocjalizacja Polska, nr 5/2013.

- G. Mietzel, Psychologia kształcenia, Gdańsk 2002.

- K. Ostaszewski, Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience, Warszawa 2014.

- L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000.

- I. Pospiszyl, Patologie społeczne. Resocjalizacja, Warszawa 2008.

- Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień, Warszawa 2016.

- M. Szpringer, Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne, Kielce 2004.

- J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2012.

- S. Śliwa, Profilaktyka pedagogiczna, Opole 2015.

- E. Wysocka, Koncepcja resilience jako podstawa teoretyczna identyfikacji zaburzeń w przystosowaniu i działań profilaktycznych [w:] Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym (red.) B. Urban, M. Konopczyński, Kraków 2012, s. 285-299.

- K. Zajączkowski, Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Toruń 1998, s. 7-23, 91-95

Zakres tematów:

Partycypacja społeczna jako forma profilaktyki w środowisku lokalnym

Coaching społeczny jako metoda rozwiązywania problemów społecznych

Profilaktyka społeczna – teoretyczne aspekty

Zasoby osobiste i ich znaczenie w profilaktyce społecznej. Koncepcja resilience

Profilaktyka społeczna w pracy socjalnej. Zasoby społeczne

Edukacja zdrowotna jako forma profilaktyki społecznej

Profilaktyka przemocy

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny - 51% pozytywnych odpowiedzi

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.