Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski 380-S1-1JAN
Rok akademicki 2019/20
Lektorat, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język obcy - angielski 380-S1-1JAN
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Lektorat (LEK), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00
sala C2.3
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 19
Prowadzący: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga
Literatura:

Michael McCarthy, Felicity O;Dell, English Vocabulary in Use, CUP, 2012

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com,

http://www.euronews.net

www.euronews.net

Zoom in on America,

The Guardian

Onestopenglish

Zakres tematów:

Zakres tematyczny:

- edukacja: terminologia związana z edukacją, etapy kształcenia,

- studia: terminologia związana ze studiami na uczelni wyższej,

- wymiany studenckie, programy edukacyjne w Unii Europejskiej, studenci Erasmusa o swoim doświadczeniu z pobytu na zagranicznej uczelni,

- rola wolontariatu,

- interkulturowość w kontaktach międzynarodowych i akademickich,

- relacje międzyludzkie

- typy osobowości,

- rodzaje inteligencji,

- społeczeństwo i problemy społeczne,

- etapy życia, problemy ludzi w podeszłym wieku

- stereotypy społeczne i narodowościowe, tolerancja,

- komunikacja i porozumiewanie się, komunikacja niewerbalna,

- praca i poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna,

- rola sztuki w życiu człowieka, przygotowanie i uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych.

Metody dydaktyczne:

Przedmiot prowadzony jest w formie lektoratów: praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia na podstawie:

- testów i kartkówek w sali,

- zadań online,

- prac pisemnych,

- regularnego udziału w zajęciach (dopuszczalne do trzech nieobecności nieusprawiedliwionych w roku),

- przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach.

Wszystkie prace i zadania muszą być zaliczenie na ocenę minimum dostateczną (min. 50%).

Uaktualnienie sylabusa CO -VID19

Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie semestru zimowego i letniego za: testy, prace pisemne, prace domowe , prace induwidualne studenta, aktywność na zajęciach oraz e-learning. Progi zaliczeniowe pozostają bez zmian, tj. minimum 50% na ocenę dostateczną.

Sprawy losowe rozpatrywane są indywidualnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.