Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 380-DS5-4SEM
Rok akademicki 2019/20
Seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 380-DS5-4SEM
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:45 - 15:15
sala A111
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 11
Prowadzący: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow
Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Charmaz K., Teoria ugruntowana, tł. Barbara Komorowska, Warszawa 2013.

Jemielniak D. (red), Badania jakościowe, Warszawa, 2012.

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne, Lublin 201.0

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000.

Maszke A.W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, , Rzeszów 2004.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

Literatura metodologiczna uzupełniająca:

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, przekład S. Dymczak, Poznań 2000.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe? Metodologia praktyczna, Warszawa 2000.

Krűger H. H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, przekład D. Sztobryn, Gdańsk 2005.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka Pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006.

Palka S. (red.) Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010.

Zakres tematów:

1.Tematyka seminarium magisterskiego,:

- Motywacja – psychodydaktyczne uwarunkowania motywacji do uczenia się i zachowań prospołecznych

- Motywacja do uczenia się z perspektywy uczniów, nauczycieli i rodziców;

- Sposoby motywowania uczniów do uczenia

- Czynniki motywujące i demotywujące do uczenia się w kontekście zajęć zintegrowanych

2. Określenie obszarów zainteresowań badawczych

3. Przegląd literatury z zakresu metodologii badań pod kątem stosowanych procedur badawczych (badania ilościowe i jakościowe)

4. Analiza literatury przedmiotu stanowiącej podstawę teoretycznej pracy

5. Referowanie przez studentów zagadnień zgodnych z tematyką pracy.

6. Przygotowanie koncepcji badań własnych i ich analiza.

6. Przygotowanie narzędzi do badań własnych.

7. Referowanie przez studentów postępów w tworzeniu pracy magisterskiej

Metody dydaktyczne:

m. ćwiczeń, dyskusja, wykład

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium magisterskiego jest:

- przygotowywanie koncepcji pracy i bibliografii

- opracowanie koncepcji badań własnych

- przygotowanie cz. teoretycznej pracy

- obecność na 90% zajęć.

W przypadku nieobecności na zajęciach student zobowiązany jest do kontaktu z promotorem.

Uwagi:

sem. letni po licencjacie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.