Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr hab.

Małgorzata Głoskowska-Sołdatow

prof.UwB
Imiona
Małgorzata
Nazwisko
Głoskowska-Sołdatow
Stopnie i tytuły
dr hab. prof.UwB
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

profesor uczelni w jednostce Wydział Nauk o Edukacji

Terminy konsultacji dla studentów

Szanowni Państwo,
informuję, że konsultacje w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych odbywają się online - jestem dostępna w każdą środę w godzinach 12.00 - 13.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRkMjM0YTMtNGMwZi00ODE3LTgyNGItNDJlMjNjZGJkMWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f591113f-f4c0-45ce-8c2a-ecae242fc7dc%22%7d

Małgorzata Głoskowska-Sołdatow

Szanowni Państwo,
konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020
odbywać się będą we środy
- w tygodniach nieparzystych w godzinach 12:00 -13:30
- w tygodniach parzystych w godzinach 15:15 - 16:45 (pok.101)

Zapraszam.
Małgorzata Głoskowska-Sołdatow

Koordynowane przedmioty

2014 - Praktyki zawodowe 0800-PIWS1-3GIS
2014 - Praktyki zawodowe 0800-PIWN1-2GIS
2014 - Praktyki zawodowe 0800-PIWS1-2GIS
2015 - Praktyki zawodowe 0800-PIWS1-2GIS
2015 - Praktyki zawodowe 0800-PIWN1-3GIS
2016 - Praktyki zawodowe 0800-PIWS1-3GIS
2016 - Praktyki zawodowe 0800-PIWS1-2GIS
2017 - Praktyki zawodowe 0800-PIWS1-3GIS
2018 - Praktyki zawodowe 0800-PIWS1-3GIS
2019 - Praktyki zawodowe 0800-PIWS1-3GIS

Prowadzone przedmioty