Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika gospodarki żywnościowej 400-ES1-2EGZ
Rok akademicki 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Ekonomika gospodarki żywnościowej 400-ES1-2EGZ
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi czwartek (parzyste), 16:50 - 19:05
sala 402
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Barbara Roszkowska-Mądra
Literatura:

1. J. Zegar, Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa 2012

2. F. Kapusta, Agrobiznes, Wydawnictwo Difin, 2012

3. Rozwój rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Polski w UE, red. St. Zięba, A. Kowalski, Wydawnictwo WSEALMAMER , IERiGŻ, Warszawa 2007

4. K. Firlej – Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Wydawnictwo Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

5. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009.

6. W. Rembisz, Instrumenty rynku rolnego, WSFiZ Warszawa 2009

7. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo i jakość żywności, PWN. Warszawa 2016.

8. Agrobiznes w teorii i w praktyce, red. A. Olszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

9. Martiin, Carin.: The world of agricultural economics : Carin Martiin. London; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2013

Zakres tematów:

1. Istota gospodarki żywnościowej;

2. Gospodarka żywnościowa a bezpieczeństwo żywnościowe i ekologiczne;

3. Struktura sektora gospodarki żywnościowej;

4. Teoretyczne koncepcje rozwoju rolnictwa jako segmentu sektora

żywnościowego;

5. Wspólna Polityka Rolna i Jednolity Rynek a rozwój gospodarki żywnościowej;.

6. Problemy rozwojowe gospodarki żywnościowej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący studentów do zadawania pytań i

dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

Formy zaliczenia przedmiotu:

Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego. Zaliczenie odbywa się na podstawie oceny opracowania, którego tematykę i wymogi techniczne podaje wykładowca.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.