Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych [380-S2-1YMBS] Rok akademicki 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia badań społecznych [380-S2-1YMBS]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 12:00 - 13:30
sala C01 (wyk)
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 114
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Marta Kowalczuk-Walędziak
Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Kubinowski, D., Nowak, M. (red.) (2006). Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków: "Impuls".

Lukenchuk, A. (ed.) (2011). Paradigms of research for the 21st century. Perspectives and examples from practice. New York, Washington, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford: Peter Lang.

Palka S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Palka S. (red.) (2010). Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: GWP.

Palka S. (2018). Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej. Kraków: „Impuls”.

Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: "Żak".

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Literatura uzupełniająca:

Bauman, T. (red.). (2013). Praktyka badań pedagogicznych. Karków: "Impuls".

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego Polskiej Akademii Nauk

https://instytucja.pan.pl/index.php/kodeks-etyki-pracownika-naukowego.

Palaiologou, I., Needham, D., Male, T. (2016). Doing research in education. Theory and practice. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE.

Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2016_zalecenia_Rady_NCN_dot_etyki_badan.pdf

Zakres tematów:

1-2 Geneza i rozwój koncepcji badania zjawisk społecznych. Metodologiczne podstawy współczesnych nauk społecznych – orientacja poznawcza pozytywistyczna i humanistyczna. Założenia filozoficzne – ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne orientacji pozytywistycznej (empiryczne badania ilościowe) i humanistycznej (empiryczne badania jakościowe). Wiązanie badań empirycznych ilościowych z badaniami empirycznymi jakościowymi.

3 Tworzenie pojęć naukowych, definicje naukowe, błędy definiowania, konceptualizacja, operacjonalizacja. Tworzenie ładu pojęciowego. Przykłady konceptualizacji pojęć.

4 Etapy badania naukowego a etapy postępowania w badaniach społecznych. Planowanie i realizacja procesu badawczego - analiza możliwych błędów na każdym etapie. Komunikowanie o efektach badań naukowych.

5 Etyka w badaniach naukowych. Dylematy etyczne na różnych etapach procesu badawczego. Rzetelność i uczciwość badawcza. Plagiaryzm.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – wykład z elementami dyskusji; metody problemowe; case studies.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne składające się z 3 zadań otwartych, problemowych dotyczących treści prezentowanych na wykładzie (np. 'Dokonaj krytycznej oceny...'; 'Uzasadnij swoje stanowisko...')

Za każde zadanie Studentka/Student może otrzymać maksymalnie 5 pkt. (max. 15 pkt.)

55% punktów (8,25 pkt.) jest wymagane jako minimum do zaliczenia przedmiotu.

-----

Progi punktowe / procentowe potrzebne do uzyskania odpowiedniej oceny:

- poniżej 55% - ocena - 2.0 ndst,

- na oc. - 3.0 dst --- (55% - 64,9%),

- na oc. - 3.5 dst+ --- (65% - 74,9%),

- na oc. - 4.0 db --- (75% - 81,9%),

- na oc. - 4,5 db+ --- (82% - 88,9%),

- na oc. - 5.0 bdb --- (89% - 100%).

------

Punktacja/oceny:

15.00-13.50- bdb (5.0)

13.25-12.25 - db plus (4.5)

12.00-11.25 - db (4.0)

11.00-9.75 - dst plus (3.5)

9.50-8.25 - dst (3.0)

mniej niż 8.00 - ndst (2.0)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)