Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw [330-MS2-1FMP] Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw [330-MS2-1FMP]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
sala 234
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Arkadiusz Niedźwiecki, Joanna Zielińska
Literatura:

Podstawowa:

E. Najlepszy, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013,

K. Sobański, Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Uzupełniająca:

W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,

M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013,

A. Kosztowniak, Finanse i rozliczenia międzynarodowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009,

A. J. Makin, International money and finance, Routledge, Taylor & Francis Group, London, New York 2017,

bazy danych dostępne na oficjalnych stronach internetowych instytucji międzynarodowych, w tym ECB (http://www.ecb.europa.eu/)

Zakres tematów:

1. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw.

2. Kurs walutowy w gospodarce rynkowej, kursy odwrotne i krzyżowe.

3. Zmiany kursów walutowych na rynku kasowym i terminowym.

4. Arbitraż walutowy i arbitraż stopy procentowej.

5. Zmiana wartości pieniądza w czasie.

6. Międzynarodowe finansowanie krótkoterminowe, w tym kredyty, leasing, factoring.

7. Międzynarodowe finansowanie długoterminowe, w tym akcje, obligacje.

8. Zarządzanie ryzykiem kursowym – księgowym, transakcyjnym, ekonomicznym.

9. Kontrakty terminowe i opcje walutowe.

10. Instrumenty i techniki finansowania handlu zagranicznego – weksel, inkaso, akredytywa.

11. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Ćwiczenia są prowadzone następująco: praca indywidualna, praca zespołowa (przygotowanie przez studentów pracy zaliczeniowej), moderowana dyskusja na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Wystawiona ocena stanowi średnią oceny uzyskanej z pisemnego kolokwium zaliczeniowego w zakresie analizowanego na ćwiczeniach materiału merytorycznego (platforma Blackboard)- aby zaliczyć kolokwium, Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia, a także oceny za przedłożoną pracę zespołową- aby praca była zaliczona, Studenci powinni otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia. W ocenie ćwiczeń uwzględnia się też indywidualną aktywność Studentów na zajęciach (w szczególności podczas moderowanych dyskusji). Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach. Nieobecności należy odrobić na konsultacjach.

Uwagi:

letni

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)