Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [380-S1-3YSEM] Rok akademicki 2020/21
Seminarium, grupa nr 9

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [380-S1-3YSEM]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 13
Prowadzący: Marta Kowalczuk-Walędziak
Literatura:

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Tłum. W. Betkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin, N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2010). Metody badań jakościowych, Tom 1, Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (red.). (2010). Metody badań jakościowych, t. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.

Krajewska A. (2001). Statystyka dla pedagogów: wybrane zagadnienia. Białystok: Trans Humana.

Krajewska A. (2010). Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.) Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko.

Kruger, H. H. (2005). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Tł. D. Sztobryn. Gdańsk: GWP.

Kubinowski, D. (2011). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Łobocki M. (1999). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa.

Łobocki M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych, Warszawa.

Miles M. B, Huberman A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. tłum. S. Zabielski, Białystok: Trans Humana.

Palka S. (2018). Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badan pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Silverman D. (2012). Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

oraz literatura dotycząca rozwoju zawodowego nauczyciela.

Zakres tematów:

Problematyka seminarium licencjackiego dotyczy rozwoju zawodowego nauczycieli w XXI wieku w Polsce i na świecie. Badania prowadzone przez uczestników seminarium będą obejmowały:

- formy, modele, koncepcje rozwoju zawodowego nauczycieli w XXI wieku w Polsce i na świecie (ze szczególnym zwróceniem uwagi na opinie nauczycieli co do użyteczności tych form z punktu widzenia ich codziennej pracy zawodowej);

- potrzeby, oczekiwania i plany nauczycieli w zakresie rozwoju zawodowego (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w tzw. (post)covidowskiej rzeczywistości edukacyjnej);

- uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczycieli.

Organizacja pracy na seminarium:

- wybór i zatwierdzenie przez promotorkę tematu pracy licencjackiej (do końca 15 listopada 2020);

- opracowanie koncepcji badań (do 20 grudnia 2020)

- przygotowanie części teoretycznej pracy (do końca marca 2021)

- przeprowadzenie badań (do końca kwietnia 2021)

- opracowanie wyników badań (do końca maja 2021)

- złożenie pracy dla promotorki (pierwszy tydzień czerwca 2021).

Metody dydaktyczne:

- metody problemowe, prezentacje, case studies, prace pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest:

- prezentowanie na bieżąco postępów w pisaniu pracy zgodnie z planem ustalonym wspólnie z promotorką

- obecność na spotkaniach seminaryjnych

- przedstawienie pracy dyplomowej zgodnie z wymogami merytorycznymi i formalnymi (czerwiec 2021)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)