Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty terenowe [380-SS1-3XHCC] Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztaty terenowe [380-SS1-3XHCC]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Natalia Głódź
Literatura:

Literatura podstawowa:

Beckett C. Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, przekł. Jasiński M., Maliszewska B., Warszawa 2010.

Brągiel J., Sikora P. [red.], Praca socjalna – wielość perspektyw; Rodzina – Multikulturowość – Edukacja, Opole 2004.

Jedynak W., Wyzwania dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym, Rzeszów 2012.

Kanios A., Praca socjalna z rodziną problemową: perspektywa metodyczna, Kraków 2016.

Kędzior J., Ładażyński A., Współczesne wyzwania pracy socjalnej, Toruń 2006.

Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej, Katowice 2010.

Kurtyka-Chałas J., Pracownik socjalny wobec sytuacji kryzysowych, Białystok 2016.

Podgórska-Jachnik D., Praca socjalna z osobami bezdomnymi, Warszawa 2014.

Rybczyńska D.A., Olszak-Krzyżanowska B., Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnienia: pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych, Warszawa 1995.

Rymsza M., Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce: między służbą społeczną a urzędem, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

Sałustowicz P., Praca socjalna: między dyscypliną a profesją, Katowice 2003.

Szczepkowski J., Praca socjalna – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Toruń 2010.

Żukiewicz A. [red. nauk.], Praca socjalna w służbie ludziom, Toruń 2012.

Zakres tematów:

1. Spotkanie organizacyjne, wprowadzające w specyfikę zajęć

2. Praca socjalna z osobami uzależnionymi od alkoholu.

4. Praca socjalna a sąd. Wizyta w sądzie.

5. Praca socjalna w DPS. Prezentacja pracownika socjalnego

6. Specyfika pracy socjalnej z osobami uzależnionymi. Wizyta w Stowarzyszeniu MONAR Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w Białymstoku

7. Rodzina z dzieckiem cierpiącym na przewlekłą i nieuleczalną chorobę. Spotkanie z Fundacją Pomóż Im

8. Praca socjalna z osobami w sytuacji ryzyka. Spotkanie z przedstawicielem białostockiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

9. Praca socjalna z osobami bezdomnymi. Zadania pracownika socjalnego w noclegowni.

10. Omówienie doświadczeń uzyskanych na praktykach- teoria a praktyka.

11. Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi wykorzystywanymi podczas wizyt studyjnych w placówkach są:

- praca warsztatowa;

- dyskusja moderowana przez prowadzącego;

- praca w grupach

- praca indywidualna

-prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

Student aby zaliczyć przedmiot musi spełnić takie wymagania jak;

- Praca zaliczeniowa: opis placówki, jej działania oraz możliwych do wprowadzenia zmian. Zaliczenie na ocenę.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)