Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczny warsztat językowy - realizowany w języku angielskim [380-N2-2YHDTA] Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Specjalistyczny warsztat językowy - realizowany w języku angielskim [380-N2-2YHDTA]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga
Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland,

Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell, CUP

Cambridge Academic English, C.Thaine , CUP

English for Presentations M. Grussendorf, OUP

Oxford EAP, E. de Chasal&Louis Rogers, OUP

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.guardian.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.independent.com

www.onestopenglish.com

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

Zakres tematów:

1.Języki obce we współczesnym świecie: wpływ nauki języków obcych na zdrowie psychiczne i rozwój mózgu

2.Problemy i wyzwania współczesnej edukacji; edukacja w dobie pandemii.

3 Problemy starzejącego się społeczeństwa.

4.Bezdomnosć, bezdomność wsród dzieci.

5. Problemy współczesnego rynku pracy, np drenaż mózgów, bezrobocie

6. Konflikty zbrojne i ich konsekwencje: uchodźcy

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: 50% w formie wideokonferenji platforma BLACKBOARD/TEAMS oraz 50% z wykorzystaniem modułow do samodzielnej realizacji na platformie BLACKBOARD w oparciu o autorskie materiały specjalistyczne.

Metoda warsztatowa- zajęcia polegają na poszerzaniu słownika angielskich wyrażeń specjalistycznych; ćwiczenie rozumienia tekstu/nagrania specjalistycznego; wyrabianie oglądu różnic i podobieństw tekstów specjalistycznych polskich i angielskojęzycznych.

- analiza tektów/nagrań autentycznych

- dyskusja

- praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza i umiejętnosći sprawdzane są w formie:

- ocenę bieżacego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa.

- prac i testów pisemnych w sali

- modułów nauczania na platformie Blackboard

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów w sali oraz prac pisemnych

-zaliczenie na min 51% modułów na platformie Blackboard

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo ( udział w dyskusji i współpracy w grupie)

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

80% - 89% - dobry plus (4.5)

70% - 79% - dobry (4.0)

60% - 69% - dostateczny plus (3.5)

51% - 59% - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec III semestru

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODBYWA SIĘ W OPARCIU O PLATFORMĘ BLACKBOARD

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej 1 nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta więcej niż 1 zjazdu, student jest zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach lub przygotowanie opracowania artykułu specjalistycznego z dziedziny kierunku studiów (dł. ok 500 słów /opracowanie słownictwa, umiejętnosć streszczenia)

Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)