Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzyka w reklamie [430-KS1-2MWR] Rok akademicki 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Muzyka w reklamie [430-KS1-2MWR]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (nieparzyste), 10:15 - 11:45
sala e-learning
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Wojciech Siwak
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

2. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2009.

3. Levinson P., Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010

4. Miell D., MacDonald R., Hargreaves D. J. (red.), Musical Communication, Oxford (Oxford University Press) 2005

5. Pilarczyk B., Mruk H., (red.), Kompendium wiedzy marketingu, PWN, Warszawa 2006

6. Sloboda J., Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Danielewicz M., Filiciak M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A. (red.) Młodzi i Media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. SWPS, Warszawa 2011

2. Frith, S. (2002). Music and Everyday Life. Critical Quarterly. 44(1), 35-48.

3. Katz M., Capturing Sound: How Technology Has Changed Music, University of California Press, 2005

4. Meyer L., Emocje i znaczenie w muzyce, PWM, Kraków 1974

5. Milliman, R.E. (1982). Using Background Music to Affect the Behavior of Supermarket Shoppers. The Journal of Marketing, 46(3), 86-91.

6. Milliman, R.E. (1986). The Influence of Background Music on the Behavior of Restaurant Patrons. Journal of Consumer Research, 13(2), 286-289.

7. North A., Hargreaves D. J., The social and applied psychology of music, Oxford University Press, Oxford 2008

8. North, A., Hargreaves, D.J. (2007abc). Lifestyle correlates of musical preference [1-3]. Psychology of Music, 35.

9. Schafer, T., Sedlmeier, P. (2009). From the functions of music to music preference. Psychology of Music 37(3), pp. 279-300.

10. Sloboda J., Emocje i znaczenia w przekazie muzycznym – perspektywy psychologiczne, [w:] Poznanie, emocje i wykonanie – trzy wykłady, Warszawa 2002, s. 33 – 47.

11. Yalch R. F. and Spangenberg E. R. (2000), The Effects of Music in a Retail Setting on Real and Perceived Shopping Times, Journal of Business Research 49, 139–147

Zakres tematów:

Tematyka zajęć:

1. Psychologiczne aspekty odbioru muzyki. Psychologiczne aspekty odbioru muzyki. Sposoby słuchania muzyki.

2. Typy ludzkie ze względu na odbiór muzyki: polisensoryczny (wielozmysłowy); wyobrażeniowy; interpretujący (ewaluatywny); analityczno-formalny (poznawczy); awersyjny.

3. Psychologiczne czynniki odbioru muzyki i estetyki muzycznej. Pozasłuchowe działanie dźwięków i muzyki

4. Percepcja w sztuce audiowizualnej

a. Waga komponentu akustycznego i wizualnego

b. Stosowane techniki łączenia muzyki z obrazem

c. Specyfika ilustracji muzycznej w filmie i programach TV

5. Warunkowanie klasyczne i inne techniki wywierania wpływu przez muzykę na zachowania konsumenckie.

6. Funkcje muzyki. Funkcje i potrzeby wobec muzyki, korelacje indeksu preferencji ulubionej muzyki z funkcjami jej słuchania.

7. Muzyka a zachowania konsumenckie. Muzyka jako część środowiska percepcyjnego w reklamie i marketingu.

8. Czynniki środowiskowe, reakcje niewerbalne i doświadczenie zakupów.

9. Muzyka jako składnik marketingu sensorycznego.

10. Audiomarketing.

11. Muzyka środowiska – tapeta dźwiękowa – muzak.

12. Muzyka jako otoczenie, muzyka w chmurze (cloud computing).

13. Tożsamość dźwiękowa marki, sound branding i audiologo.

14. Muzyka w reklamie a prawa autorskie. Muzyka bez opłat - Royalty Free (RF). Banki muzyki reklamowej (stocks).

15. Brief reklamowy a przygotowanie muzyki na potrzeby reklamy.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje, dyskusja, konsultacje, blended-learning

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Kryteria zaliczenia:

1. Obecność – 2 pkt x 15 = 30 pkt. Można mieć 2 nieobecności w semestrze. Pozostałe należy zaliczyć na konsultacjach.

2. Aktywność:

Udział w dyskusji – 10 pkt

3. Praca zaliczeniowa – zadanie online: analiza wybranej reklamy radiowej lub telewizyjnej/filmowej/internetowej w aspekcie użycia muzyki – do 70 pkt.

Skala ocen: poniżej 61 pkt – 2; 61-70 pkt – 3; 71-80 – 3+; 81-90 – 4; 91-100 – 4+; 101-110 – 5

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)