Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka polskiego 340-PS1-2KJP
Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kultura języka polskiego 340-PS1-2KJP
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 152
Budynek Wydziału Filologicznego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-12-10 13:15 : 14:45 sala 152
Budynek Wydziału Filologicznego
2020-12-17 13:15 : 14:45 sala 152
Budynek Wydziału Filologicznego
2021-01-14 13:15 : 14:45 sala 152
Budynek Wydziału Filologicznego
2021-01-21 13:15 : 14:45 sala 152
Budynek Wydziału Filologicznego
2021-01-28 13:15 : 14:45 sala 152
Budynek Wydziału Filologicznego
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Małgorzata Frąckiewicz, Ewa Gorlewska
Literatura:

Bartmiński J., Etyka słowa a potoczny wzorzec komunikacji, http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1352&Itemid=50.

Bąba S., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności językowej w zakresie frazeologii, Poznań 1978.

Cegieła A., Moralność w perspektywie słownika i wypowiedzi : studium z zakresu leksykologii i pragmatyki językowej, Warszawa 2011.

Cegieła A., Słowa niebezpieczne i niepożądane w przestrzeni społecznej : etyka słowa a poprawność polityczna, w: „Poradnik Językowy” 2013, z. 10, s. 57-71.

Cegieła A., Etyka słowa w polskim dyskursie publicznym, w: Słowo we współczesnych dyskursach, red. K. Jachimowska, B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź 2014.

Cegieła A., Słowa i ludzie : wprowadzenie do etyki słowa, Warszawa 2014.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

Etyka międzyludzkiej komunikacji, red. J. Puzynina, Warszawa 1993.

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2009.

"Język a kultura" (wybrane artykuły).

Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Marcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007.

Marcjanik M., Mówimy uprzejmie, Warszawa 2009.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI w. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001.

„Poradnik Językowy” – wybrane artykuły.

Puzynina J., Język wartości, Warszawa 1992.

Puzynina J., Problemy wartościowania w języku i tekście, „Etnolingwistyka” 2004, nr 16, s. 179-189.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2003.

Zakres tematów:

Teoretyczne podstawy kultury języka.

Podstawowe pojęcia kultury języka.

Poziomy i typy normy.

Działalność kulturalnojęzykowa.

Innowacje językowe.

Błędy językowe.

Problemy fonetycznej poprawności wypowiedzi.

Skodyfikowana norma ortograficzna.

Poprawność interpunkcyjna.

Poprawność fleksyjna – trudności i wahania we fleksji rzeczowników.

Poprawność fleksyjna – trudności i wahania we fleksji przymiotników, liczebników i zaimków.

Poprawność fleksyjna – trudności i wahania we fleksji czasowników.

Wybrane problemy poprawnościowe z zakresu słowotwórstwa.

Poprawność w związkach zgody.

Poprawność w związkach rządu.

Poprawność leksykalna.

Poprawność frazeologiczna.

Problematyka zapożyczeń.

Postawy Polaków wobec języka.

Etyka słowa.

Estetyka wypowiedzi.

Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

Świadomość językowa współczesnych Polaków.

Polska polityka językowa.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia praktyczne, praca z tekstem, heureza, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Kryteria oceny: obecność (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze, pozostałe należy odpracować podczas dyżuru prowadzącej), aktywność na zajęciach, ocena z kolokwium pisemnego.

Link do dyżuru dr Ewy Gorlewskiej: https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/6d8a6d5aa9c84b7aa11fde4523d820cc

Uwagi:

Grupa nr 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.