Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna [350-HS1-1HST] Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia starożytna [350-HS1-1HST]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Kosiński, Tomasz Mojsik
Literatura:

Grecja:

M. Beard, J. Henderson, Kultura antyczna, Warszawa 1997;

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 1, red. E. Wipszycka, Warszawa 1985; t. 2, 1986, t. 3, 1999; nowe wydanie t.1/2 - 2001;

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 1, red. E. Wipszycka, Warszawa 1985; t. 2, 1986, t. 3, 1999; nowe wydanie t.1/2 - 2001;

P.J. Rhodes, Historia Grecji. Okres klasyczny 478-323, Kraków 2009;

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. 1 Warszawa 1988;

B. Bravo, M. Węcowski, E. Wipszycka, A. Wolicki, Historia starożytnych Greków, t. 2: Okres klasyczny;

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków t. 3 Warszawa 1992;

R.M., Errington, Historia Świata Hellenistycznego 323–30 p.n.e., Kraków 2011.

Rzym:

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, praca zbiorowa pod redakcją E. Wipszyckiej, t. I, Warszawa 1979, t. III, Warszawa 1999. Świat Bizancjum, t. 1, Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641, praca zbiorowa pod redakcją C. Morrisson, przekład A. Graboń, Kraków 2007. Słownik pisarzy antycznych, pod red. A. Świderkówny, Warszawa 2001. Starożytny Rzym we współczesnych badaniach, pod red. J. Wolskiego, T. Kotuli, A. Kunisza, Kraków 1994. Historia życia prywatnego, t. I, Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, praca zbiorowa pod red. P. Veyne`a, Wrocław 2005. Religie Bliskiego Wschodu i dawnej Europy. Zarys dziejów, Warszawa 1981. Ewa Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994. P. Brown, Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, przekład I. Kania, Kraków 2006. I. Bieżuńska-Małowist, M. Małowist, Niewolnictwo, Warszawa 1987. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2005.

Zakres tematów:

Grecja:

1. Homer i świat homerycki: obrzędy ofiarne, militaria

2. Pozycja kobiety w klasycznych Atenach.

3. Spartiata i jego rodzina.

4. Stosunki małżeńskie w epoce hell. i rzymskiej

5. Obrzędy ofiarne w materiale ikonograficznym i źródłach epigraficznych

6. Liturgia w polis ateńskiej - Funkcje euergetyzmu w polis greckiej

7. Kult władców

8. Dary i wzajemność między władcami hell. i poleis

9. Bitwa pod Termopilami

10. Kto zabił Demetriusza: konflikty w łonie dynastii hellenistycznych w świetle źródeł narracyjnych (Polibiusz, Liwiusz)

Rzym:

1. Źródła do dziejów rzymskich – typy i wydawnictwa

2. Historiografia antyczna

3. Numizmatyka

4. Chronologia

5. Hagiografia późnoantyczna

6. Metrologia

7. Zagadnienia gospodarcze

8. Religia rzymska, kult pogański

9. Zagadnienia społeczne, rola kobiety

10. Niewolnictwo

11. Prawo rzymskie

12. Struktura państwa późnorzymskiego

13. Społeczeństwo i gospodarka w późnym cesarskie

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą przybierały formę dyskusji nad konkretnymi zagadnieniami w oparciu o wybrane źródła i z wykorzystaniem literatury przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Grecja:

udział w zajęciach; rozmowa; sprawdzian pisemny z materiału źródłowego wykorzystywanego w trakcie zajęć

Rzym:

udział w zajęciach; sprawdzian z geografii historycznej; końcowy sprawdzian pisemny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)