Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Służby wojskowe i Żandarmeria 370-WN1-3JF
Rok akademicki 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Służby wojskowe i Żandarmeria 370-WN1-3JF
Zajęcia Rok akademicki 2021/22 (2021) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co druga sobota (nieparzyste), 14:45 - 16:30
sala 313
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
co druga niedziela (nieparzyste), 14:45 - 16:30
sala e-learning
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 62
Limit miejsc: 99
Prowadzący: Renata Olesiejuk
Literatura:

1. W. Sokolewicz, Wojsko i konstytucja, Warszawa 2015.

2. W. Kitler, D. Nowak, M. Stepnowska (red.), Prawo wojskowe, Warszawa 2017.

3. B. Pacek, Żandarmeria wojskowa, Toruń 2016.

oraz Konstytucja RP i wybrane akty normatywne:

Ustawa o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 r.

Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Ustawa z 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Ustawa z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Zakres tematów:

1. Pojęcie, przedmiot i źródła prawa wojskowego. Powiązanie Sił Zbrojnych (wojska) z prawem konstytucyjnym oraz funkcje i zadania realizowane w ramach służby wojskowej. Powszechny obowiązek obrony Ojczyzny.

2. Organy Obrony Narodowej - kontrola cywilna. Neutralność polityczna Sił Zbrojnych jako zasada konstytucyjna. Formy służby wojskowej i kwalifikacja wojskowa.

3. Specyfika służby wojskowej jako szczególnego rodzaju zatrudnienia.

4. Wojskowe organy ochrony prawnej - sądy wojskowe i prokuratura.

5. Żandarmeria Wojskowa.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – elementy klasycznego wykładu prowadzonego w czasie rzeczywistym, prezentacje, możliwe przekazywanie opracowanych zagadnień za pomocą platformy e-learningowej; wypowiedzi studentów, prezentacje, dyskusja, analiza tekstów prawnych, zadania w e-learningu, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach: nieobecności na konwersatorium zaliczane są na konsultacjach u osoby prowadzącej; liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 4. Konieczne odrobienie niewykonanych zadań z e-learningu.

Zaliczenia końcowe konwersatorium odbędzie się jednoetapowo – w formie pisemnych lub ustnych odpowiedzi na 3 pytania otwarte.

Uwaga: uzyskanie ponad 75% punktów za realizację zadań e-learningowych oraz aktywny udział w większości zajęć na sali podnosi (-szą) pozytywną ocenę - odpowiednio o 0,5 stopnia każdy z elementów. Za zadanie e-learningowe z ćwiczeń można uzyskać 0-2 pkt., łącznie maks. 4 pkt.

Do zaliczenia końcowego konieczne jest uzyskanie co najmniej 8 pkt. Skala ocen pozytywnych:

8 – 9 pkt. ocena 3

10 pkt. ocena 3+

11 – 12 pkt. ocena 4

13 pkt. ocena 4+

14 – 15 pkt. ocena 5

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.