Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza potrzeb socjalnych [380-SS1-2ACD] Rok akademicki 2021/22
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Diagnoza potrzeb socjalnych [380-SS1-2ACD]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 10:15 - 11:45
sala A207
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Andrzej Reszuta
Literatura:

Literatura podstawowa:

*E.Jarosz, E.Wysocka: Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006

*M. Guzik-Tkacz: Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Żak 2011

*T.Pilch, I.Jarosz: Pedagogika społeczna. Żak. Warszawa 1995

*Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej, (Dz. U. 2004 Nr 69 poz. 593, art. 2 i 3)z późn zm.

*D.Lalak, T.Pilch(red.):Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999

*S.Kawula, Z.Dąbrowski, M.Gałaś: Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1980

*L.Zienkowski: Poziom życia. Metody mierzenia i oceny, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979

*T.Pilch (red.):Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003

*H.Stierlin, I.Rucker-Embden, N.Wetzel, M.Wirsching: Pierwszy wywiad z rodziną, GWP, Gdańsk 1999

*T.Szustrowa (red.):Swobodne techniki diagnostyczne, Warszawa 1987

*E.Jarosz: Kompetencje diagnostyczne w pracy socjalnej- szkic do problemów diagnozy rodziny (w:) Praca socjalna w organizacjach pozarządowych: z problemów działania i kształcenia, (red.) B.Kromolicka, Toruń 2005

*A.Podgórecki: Charakterystyka nauk praktycznych, PWN, Warszawa 1962

*S.Ziemski: Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973

*G.Gajewska: Problemy- dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Zielona Góra 1997

*Z.Dąbrowski: Teoretyczne podstawy opieki i wychowania przez opiekę, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Olsztyn 1998

*J.Nikitorowicz: Diagnostyka i metodyka w dialogu wspierającym ludzką egzystencję (w:) Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu, red. J.Nikitorowicz, K.Sawicki, T.Bajkowski, Olecko 2003

*W.Sztander: Poza kontrolą, PARPA, Warszawa 1993

Literatura uzupełniająca:

*E.Marynowicz-Hetka, J.Piekarski: Wokół problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykładów projektów działania. BPS. Katowice 1998

*K.Wódź: Praca socjalna w miejscu zamieszkania, Katowice 1998

*K.Obuchowski: Psychologia dążeń ludzkich, PWN, Warszawa 1983

*K.Sujak-Lesz, Z.Kuklińska: Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli, Warszawa 2002

*M.Deptuła: Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym, Bydgoszcz 2004

*M.Deptuła (red.): Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2006

*K.Marzec-Holka: Wybrane zagadnienia diagnostyki pedagogicznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1990

*H.Sęk: Metody projekcyjne, Poznań 1984

*E.Babbie: Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004

*M.Karwowska- Struczyk, W.Hajnicz: Obserwacja w poznaniu dziecka, WSiP, Warszawa 1998

*M.Król-Fijewska, Tam i stamtąd, IPZiT, Warszawa 1991

* A.Sołbut: Potrzeby małego dziecka w rodzinie alkoholowej, przemocowej (w:)H.Krauze- Sikorska, M.Klichowski, K.Kuszak (red.), Świat małego dziecka tom II, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013

*A.Sołbut, Dzieciństwo w rodzinie alkoholowej w: internetowej encyklopedii –Encyklopedia Dzieciństwa. Pierwsza Encyklopedia o Dziecku i Dzieciństwie ,pod red.prof. D.Waloszek,

ISBN: 978-83-942938-2-6,2018

*A.Sołbut: Czas wolny dzieci i młodzieży organizowany w okresie pandemii w białostockich placówkach wsparcia dziennego.(w:)”Innowacyjne pomysły na odpoczynek w czasie wolnym od pracy w ramach turystyki na wsi w okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2,red. A. Roman, J.Karpowicz, B. Nowicki, R. Kosiński, Białystok 2022.

Zakres tematów:

1.Diagnoza w pracy socjalnej.

2.Wywiad środowiskowy w pracy socjalnej.

3.Niepełnosprawność w rodzinie. Wyzwania związane z pomocą dziecku i rodzinie.

4.Ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

5.Problem przemocy w rodzinie.. Procedura Niebieskiej Karty.

6. Problem bezdomności, ubóstwa, bezrobocia.

7.Uzależnienia.

8.Działalność OIK, MOKiT .

Metody dydaktyczne:

-wykład z prezentacją multmedialną

-analiza tekstów z dyskusją

-praca w grupach

-dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: obecności, zaliczenie na ocenę-praca pisemna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)