Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - laboratorium cz. 1 [340-RK1-1LAB] Rok akademicki 2021/22
Laboratorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka rosyjskiego - laboratorium cz. 1 [340-RK1-1LAB]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala 24
Budynek Instytutu Neofilologii jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Olga Anchimiuk
Literatura:

Literatura główna:

1. Anchimiuk O., Praktyczny kurs fonetyki i wymowy języka rosyjskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

2. Wierieszczagina I. Давайте поговорим. Warszawa 1998.

Pomoce dydaktyczne:

kasety magnetofonowe i płyty CD z ćwiczeniami fonetycznymi, rosyjskimi piosenkami, dialogami i tekstami bajek, filmami.

Zakres tematów:

1. Характеристика гласных звуков. Ударные и безударные гласные. Ритмика русского слова.

2. Редукция гласных [a], [o] в безударных слогах после твердых согласных.

3. Звонкие и глухие согласные.

4. Мягкие и твердые согласные.

5. Мягкие согласные перед [е], [и]. Артикуляция закрытого [e] и открытого [e].

6. Редукция гласных [е], [и] после мягких согласных.

7. Согласные [г], [х].

8. Произношение гласных после [j].

9. Звук [л'].

10. Звуки [ж], [ш].

11. Звук [ч'].

12. Произношение щ.

13. Звук [ц].

14. Ассимилятивная мягкость согласных.

15. Звук [р']. Сочетания типа ра-ря-рья.

16. Звук [л].

17. Непроизносимые согласные, удвоенные согласные.

18. Гласный [о] после мягких согласных (буква ё).

19. Е, и, ё после шипящих и ц. А после ч, щ.

20. Ударение в разных частях речи

21. Интонационные конструкции ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-5, ИК-6, ИК-7.

Metody dydaktyczne:

Metody mieszane, metody tradycyjne i metody aktywne, oparte na działaniu studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na co najmniej 50 godz. zajęć (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach – materiał z zajęć należy zaliczyć na konsultacjach), ocenianie ciągłe (ustne i pisemne prace domowe, poprawne fonetycznie czytanie, recytacje i śpiewanie piosenek, poprawne fonetycznie i intonacyjnie czytanie dialogów i tekstów), zaliczenie ustne na ostatnich zajęciach przed sesją zimową i letnią.

Uwagi:

Grupa A1+A2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)