Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka historyczna na obszarze państw postradzieckich 350-SW1-3PHO
Rok akademicki 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Polityka historyczna na obszarze państw postradzieckich 350-SW1-3PHO
Zajęcia Rok akademicki 2021/22 (2021) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Justyna Olędzka
Literatura:

Rosja:

A. Nikžentaitis, Kultura pamięci i polityka historyczna w dzisiejszej Rosji, ,,Acta Baltico‑Slavica”, 42/2018, https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/abs.2018.006/4644

Polityka historyczna Rosji, podcast OSW: https://open.spotify.com/episode/5ilBj8GSjOJH9txGsnBXyF?si=2M8i4MjKTEaXjvyj3ZHjWA&dl_branch=1&nd=1

M. Domańska, J. Rogoża, Naprzód, w przeszłość! Rosyjska polityka historyczna w służbie „wiecznego” autorytaryzmu, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Raport-OSW_Naprzod-w-przeszlosc_net_1.pdf

W. Materski, Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2017.

M. Domańska, Artykuł Putina: rewizjonizm historyczny w służbie polityki, ,,Analiza OSW”, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2020-06-19/artykul-putina-rewizjonizm-historyczny-w-sluzbie-polityki

M. Domańska, Mocarstwowy mit wojny we współczesnej polityce zagranicznej Kremla, ,,Komentarze OSW”, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/KOMENTARZE_316_0.pdf

M. Kaczmarski J. Rogoża, Ewolucja rosyjskiej polityki historycznej, ,,Analizy OSW”,

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2010-05-12/ewolucja-rosyjskiej-polityki-historycznej

Ukraina:

T. A. Olszański, Nowe tendencje w ukraińskiej polityce historycznej, ,,Analiza OSW”,

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-02-04/nowe-tendencje-w-ukrainskiej-polityce-historycznej

T. A. Olszański, Miejsce UPA w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Dylematy polityki historycznej Ukrainy, ,,Punkt widzenia”, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_35_miejsce-upa-w-wielkiej-wojnie_ojczyznianej_www.pdf

Tadeusz A. Olszański, Wielka dekomunizacja. Ukraińska polityka historyczna czasu wojny, ,,Punkt widzenia”, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_65_wielka-dekomunizacja_net_1.pdf

J. Abibok, Polityka tożsamości samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy, ,,Komentarze OSW”, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_270_0.pdf

R. Kuśnierz, Komunistyczna zbrodnia Wielkiego Głodu we współczesnym życiu społeczno- politycznym Ukrainy, [w:] Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo- Wschodniej, pod. red. J. Sadowskiej, Białystok 2008.

Białoruś:

K. Kłysiński, W. Konończuk, Łączenie przeciwności. Polityka historyczna Białorusi, ,,Raport OSW”, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Raport-OSW_Laczenie-przeciwnosci_net_0.pdf

Estonia:

J. Piechowiak- Lamparska, Polityka historyczna jako element kształtowania nowej tożsamości politycznej społeczeństwa estońskiego w czasie tranzycji z systemu autorytarnego. Druga niepodległość, [w:] Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytanej, (red. J. Marszałek- Kawa, i.in.), Warszawa 2016.

A. Kuczyńska-Zonik, D.Wilczewski, Okupacje, dekomunizacja i walka o niepodległość w polityce historycznej państw bałtyckich, Prace IEŚ 2/2019, https://ies.lublin.pl/prace/okupacje-dekomunizacja-i-walka-o-niepodleglosc-w-polityce-historycznej-panstw-baltyckich/

Zakres tematów:

1. Polityka historyczna a polityka pamięci

2. Polityka historyczna Rosji.

3. Polityka historyczna Białorusi i Ukrainy.

4. Polityka historyczna państw Azji Centralnej.

5. Polityka państw Kaukazu Południowego.

6. Polityka historyczna państw bałtyckich- mapa myśli (praca grupowa).

7. Polityka państw Azji Centralnej- mapa myśli (praca grupowa).

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji, case study z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych , prezentacje mulitimedialne, praca w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

100%- Aktywność na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.