Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty dziennikarskie (prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe/filmowe) 430-KS1-2WDM
Rok akademicki 2021/22
Laboratorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Warsztaty dziennikarskie (prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe/filmowe) 430-KS1-2WDM
Zajęcia Rok akademicki 2021/22 (2021) (w trakcie)
Laboratorium (LAB), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30
sala B9
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-31 12:00 : 13:30 sala B9
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 12
Prowadzący: Wojciech Siwak
Literatura:

Literatura:

1. Boniecka B. Panasiuk J., Ustność - potoczność w audycjach radiowych, [w:] Boniecka B. Panasiuk J., (red.), O języku audycji radiowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 213-232.

2. Grobel L., Sztuka wywiadu. Lekcje Mistrza, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2006 (fragmenty)

3. Jędrzejewski S., Radio publiczne w Europie. Program, finansowanie, technologia, audytorium, Poltext, Warszawa 2015, rozdział V: Perspektywy rozwojowe radia, s. 155-216.

4. Jędrzejewski S., Radio w świecie cyfrowym, [w:] M. Jeziński (red.), Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet, Toruń 2009, s. 44-56.

5. Jędrzejewski S., Technologia programu radiowego, [w:] Chudziński E. (red.), Słownik wiedzy o mediach, Bielsko-Biała 2007, s. 348-360.

6. McLeish R., Produkcja radiowa, tłum. Agata Sadza. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, rozdziały: Wywiad, Sonda uliczna, s. 93-123.

7. Stachyra G., Podcasting jako technologia audio. Perspektywy rozwoju, „Studia Medioznawcze” 2017, Nr 1 (68), s. 29-41

Zakres tematów:

1. Radio dawniej i dziś. Modele radia, zasięg, instytucje i korporacje radiowe. Gatunki radiowe i typy programów radiowych. Ewolucja radia – zmiany techniczne, nowe gatunki, nowe sposoby emisji

2. Ramówka i formaty radia. Playlisty i bloki tematyczne

3. Struktura informacji w radiu

4. Język radia – podstawy wypowiedzi radiowej. Dobre praktyki i błędy językowe

5. Nagrywanie i edycja materiałów dźwiękowych. Programy do edycji i montażu dźwięku: Audacity (stand alone), Bandlab (online)

6. Wywiad radiowy. Typy wywiadów. Przygotowanie do zbierania materiałów. Przeprowadzenie wywiadu

7. Sonda uliczna. Specyfika nagrań w terenie. Przeprowadzenie sondy ulicznej

8. Program informacyjny. Ćwiczenia lektorskie

9. Dyskusja. Ćwiczenia z prowadzenia/nagrania programu z kilkoma uczestnikami

10. Program autorski. Planowanie audycji. Praca nad scenariuszem. Dobór materiału. Playlisty i komentarze

11. Reportaż radiowy. Typy reportażu. Mistrzowie reportażu radiowego. Scenariusz reportażu

12. Podcast I. Specyfika i typy podcastów. Scenariusz podcastu. Przygotowanie materiału

13. Podcast II. Montaż podcastu i przygotowanie do emisji

14. Omówienie projektów zaliczeniowych I

15. Omówienie projektów zaliczeniowych II

Metody dydaktyczne:

Warsztaty, dyskusja, praktyczne ćwiczenia z nagrywania, edycji i montażu materiałów dźwiękowych

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, dyskusji na temat treści przedmiotu, wykonanych ćwiczeń, zadań oraz projektów.

Zaliczenie na ocenę na podstawie ilości uzyskanych punktów.

Forma zaliczenia:

Laboratorium rozliczane w systemie punktowym, obejmującym: obecność, aktywność i dyskusję na zajęciach, ćwiczenia i prace warsztatowe, projekt zaliczeniowy.

Punktacja:

Obecność - 2 pkt. x 15 = 30 pkt.

Aktywność: udział w dyskusji – do 5 pkt., udział w dyskusji i interpretacja zadanej literatury – do 10 pkt.

Praca warsztatowa – do 15 pkt. Student ma obowiązek zrealizować minimum dwie spośród pięciu proponowanych prac warsztatowych (wywiad, sonda uliczna, ćwiczenie lektorskie – serwis informacyjny, krótka dyskusja radiowa, fragment programu autorskiego). Istnieje możliwość zrealizowania dodatkowych prac warsztatowych w celu podwyższenia punktacji.

Projekt zaliczeniowy – do 50 pkt. Projekt może być zrealizowany w jednym z następujących obszarów: wywiad, felieton, reportaż, dyskusja/debata radiowa, program autorski, podcast. Projekt ma być nagranym, zmontowanym i gotowym do emisji materiałem dźwiękowym.

Skala ocen: 81-90 – dostateczny, 91-100 - dostateczny+, 101-110 – dobry, 111-120 - dobry+, 121-140 - bardzo dobry

Uwagi:

Grupa nr 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.