Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [430-KS1-3SEML3] Rok akademicki 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [430-KS1-3SEML3]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala B6
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 9
Prowadzący: Ewa Kępa
Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Barański J., 2007, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków.

Bogunia-Borowska M. (red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Kraków 2009.

Brach-Czaina J., Szczeliny istnienia, Warszawa 1992.

Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.

Celiński P. (red.) Kulturowe kody technologii cyfrowych, Lublin 2011.

de Certeau M., Giard L., Mayol P., Wynaleźć codzienność. Tom 2. Mieszkać, gotować, tłum. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Kraków 2011.

de Certeau M., Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Kraków 2008.

Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., Metody badań jakościowych, Tom I i II, Warszawa 2010.

Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Poznań 1999.

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2012.

Frąckowiak M., Olechnicki K. (red.), Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, Warszawa: 2011.

Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1977.

Halawa M., Życie codzienne z telewizorem, Warszawa 2006.

Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2006.

Jurek K., Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce, „Półrocznik Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2013, nr 1.

Kaufman J. C., Kreatywność, tłum. M. Godyń, Warszawa 2011.

Konecki K., Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno-symboliczna analiza świata właścicieli zwierząt domowych. Warszawa 2005.

Konecki K., Pawłowska B. (red.), Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań

ujawniania i kierowania emocjami. Łódź 2014.

Krajewski M., Brzozowska M. (red.), W stronę socjologii przedmiotów. Poznań 2005.

Kuligowski W., Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006.

Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006.

Mateja-Jaworska B., Zawodna-Stephan M., Badania życia codziennego w Polsce. Rozmowy (nie)codzienne, Poznań 2019.

Morley D., Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość, przeł. J. Mach, Warszawa 2011.

Renzetti C. M., Curran D. J., 2005, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa.

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. Ewa Klekot, Warszawa 2010.

Sulima R, Antropologia codzienności, Kraków 2000.

Szpakowska M., Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Warszawa 2003.

Szpunar M., Kultura algorytmów, Kraków 2019.

Sztompka P., Bogunia-Borowska M. (red.), Socjologia codzienności, Kraków 2008.

van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, tłum. J. Konieczny, Warszawa 2010.

Willis P., Wyobraźnia etnograficzna, tłum. E. Klekot, Kraków 2005.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do tematyki seminarium.

2. Uściślenie zainteresowań naukowych studentów w celu nakreślenia granic obszaru badawczego ich przyszłej pracy licencjackiej.

3. Poznanie zasad merytorycznych dotyczących pisania pracy licencjackiej.

4. Omówienie wymogów redakcyjnych.

5. Bibliografia - umiejętne poszukiwanie literatury i poprawne sporządzanie jej spisu.

6. Formułowanie problemu badawczego.

7. Wypracowanie koncepcji pracy licencjackiej.

8. Pisanie pracy i publiczna prezentacja jej fragmentów.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy (teksty źródłowe, materiały etnograficzne), warsztaty interpretacyjne (analiza

wybranych fragmentów rzeczywistości społeczno-kulturowej), prezentacje, konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Oceniana jest:

- aktywność na seminarium,

- systematyczna praca nad przygotowywaną rozprawą w zgodzie z ustalonym kalendarium,

- znajomość literatury przedmiotowej.

Zaakceptowanie przez promotora pracy licencjackiej i dopuszczenie jej do obrony stanowi podstawę zaliczenia seminarium.

Udział w seminarium oznacza zgodę na pracę według kalendarium:

- połowa stycznia - ustalenie tematu pracy dyplomowej, zatwierdzenie tematu przez radę ISK

- koniec stycznia - zatwierdzenie przez promotora planu pracy dyplomowej i bibliografii

- koniec semestru zimowego (luty/marzec)- przesłanie do sprawdzenia I rozdziału pracy dyplomowej

- koniec marca - przesłanie do sprawdzenia II rozdziału

- koniec kwietnia - przesłanie do sprawdzenia III rozdziału

- koniec maja - przesłanie do promotora końcowej wersji pracy dyplomowej

- do 15 czerwca - wgranie ostatecznej wersji pracy dyplomowej do systemu APD

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)