Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [430-KS1-3SEML7] Rok akademicki 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [430-KS1-3SEML7]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (jeszcze nie rozpoczęty)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala B6
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2022-10-05 09:45 : 11:15 sala B6
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych
2022-10-12 09:45 : 11:15 sala B6
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych
2022-10-19 09:45 : 11:15 sala B6
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych
2022-10-26 09:45 : 11:15 sala B6
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych
2022-11-09 09:45 : 11:15 sala B6
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 9
Prowadzący: Karolina Wierel
Literatura:

Małgorzata Rygielska, O „tekście kultury”, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej nr 2015/1(22), Wrocław 2015

http://www.zew.uni.wroc.pl/files/zew22_rygielska.pdf

Magdalena Wołoszyn, Czy memy to teksty kultury?, TORUŃSKIE STUDIA BIBLIOLOGICZNE, 2019, nr 1 (22)2019, s. 9-28

https://sun.uwb.edu.pl/mail/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=5834&_part=2&_frame=1&_extwin=1

J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.

Teksty kultury: oblicza komunikacji XXI wieku, t. 1-2, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2006.

G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2010

Teksty kultury : oblicza komunikacji XXI wieku. pod red. J. Mazura, M. Rzeszutko-Iwan, t. 1-2, Lublin 2006.

- Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, red. B. Myrdzik i I. Morawska, Lublin 2007.

- Tradycja w tekstach kultury, pod red. J. Adamowskiego, J. Styka, Lublin 2009.

- A. Gwóźdź, Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków 1997.1.

- Tajemnica w tekstach kultury, pod red. A. Borkowskiego, E. Borkowskiej, M. Pliszki, Siedlce 2011.

- Katarzyna Cichocka-Segiet, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, "Uniwersalne projektowanie zajęć jako droga do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb

edukacyjnych"

- Ewa Domagała-Zyśk, Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje, w: Oblicza życia. Księga jubileuszowa Profesor Doroty Kornas-Bieli

Zakres tematów:

Propozycje problemów badawczych:

- sposoby reprezentacji światów fikcyjnych w tekstach kultury popularnej

- cechy dystynktywne wyobraźni popkulturowej

- przemiany sposobów kreowania wyobrażeń światów fabularnych

- interseksualność

- tematy humanistyki zaangażowanej i ich reprezentacja

- analiza i interpretacja tekstów kultury popularnej w kontekście ich hybrydyczności

- analiza fabuł tekstów kultury charakterystyczna dla obecnych czasów obecnych – ujęcie w perspektywie historii kultury (literatura, filmy, seriale, gry komputerowe, sztuki wizualne i performatywne, takie jak teatr, wystawy

- konstruowanie pracy licencjackiej, zasady tworzenia dokumentów zgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego (zasady, formatowanie, stawianie tez i argumentacji, aspekty merytoryczne, konstruowanie odsyłaczy, bibliografii, filomografii i netografii)

Metody dydaktyczne:

Wykorzystanie zasad projektowania uniwersalnego w edukacji oraz zasad zapewnienia różnorodnego form angażujących w zajęcia:

-metody dydaktyczne: seminarium, konsultacje, wykorzystanie metody "burza mózgów", grupy problemowe, wykorzystanie treści multimedialnych

Zaliczenie na ocenę – ocena aktywności na seminarium, praca licencjacka, egzamin dyplomowy napisany w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego w edukacji

Metody i kryteria oceniania:

Wedle standardów i kryteriów oceny pracy licencjackiej na kierunku kulturoznawstwo oraz egzaminu licencjackiego:

Temat pracy musi być zatwierdzony do końca V semestru studiów. Tematy prac oraz wszelkie w nim zmiany wymagają zatwierdzenia przez Radę Instytutu.

Kierownik seminarium po semestrze V (do końca sesji poprawkowej semestru zimowego) wystawia ocenę cząstkową na podstawie:

- zatwierdzanego tematu pracy licencjackiej przez radę ISK

- bibliografii pracy licencjackiej

- przesłanego do promotora pierwszego rozdziału pracy licencjackiej ( do końca sesji poprawkowej semestru zimowego).

Ocena końcowa/zaliczeniowa seminarium obejmuje średnią z ocen na półroczne (mikro zaliczenie) i na koniec roku.

Kalendarium pracy nad dysertacją:

1. koniec sesji poprawkowej semestru V: I rozdział

2. koniec marca: II rozdział

3. koniec kwietnia: III rozdział

4. 15 czerwca – ostateczna wersja pracy zatwierdzona przez promotora zostaje wprowadzona do systemu APD

W porozumieniu z prowadzącą możliwe jest wprowadzenie "zasady elastyczności" dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)