Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań w językoznawstwie [340-AH1-3MBJ] Rok akademicki 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metody badań w językoznawstwie [340-AH1-3MBJ]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 152
Budynek Wydziału Filologicznego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Diana Saniewska
Literatura:

Helbig G., Dzieje językoznawstwa nowożytnego, Warszawa, 1982.

Ivic M., Kierunki w lingwistyce, Warszawa, 1975.

Malmberg B., Nowe drogi w językoznawstwie: przegląd szkół i metod, Warszawa, 1969.

Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka. Ewolucja teorii językoznawczych, red. P. Stelmaszczyk, Łódź 2013.

Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu, red. P. Stelmaszczyk 2011.

Grucza F., Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Dzieła wybrane, t. 8, Warszawa 2017; tu: rozdz. 3: Lingwistyka – jej przedmiot i status.

Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, wyd. dowolne.

Piwowarczyk D.R., Językoznawstwo historyczno-porównawcze indoeuropejskie a współczesne gramatyki historyczne języka polskiego (online).

de Saussure T., Szkice z językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2004: przedmowa Magdaleny Danielewiczowej (s.11-23) oraz „O dwoistej naturze języka” (fragment 22b-29), s.81-95.

Kiklewicz, A., Strukturalizm a lingwistyka funkcjonalna, „LingVaria” 2013, 8(16), s. 61–75.

Stelmaszczyk P., O paradygmatach w językoznawstwie (na przykładzie językoznawstwa generatywnego), „Linguistica Copernicana” 2019, t. 15, s. 37–59.

Derra A., Język i jego problematyczne właściwości w teorii Noama Chomsky’ego, w: Modularność umysłu, red. Szymon Wróbel, Poznań-Kalisz 2007, s. 207–221.

Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 2006.

Kucz I., Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000.

Lakoff G., Johnson M.: Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988 .

Whorf B.L., Język, myśl i rzeczywistość, wyd. dowolne.

Wąsińska K., Językoznawstwo korpusowe – próba oceny nowych narzędzi badawczych na podstawie książki Corpus Linguistic for Grammar. A Guide for Research Christiana Jonesa i Daniela Wallera (London–New York 2015, 201 s.), „Forum Lingwistyczne” 2019, 6(6), s. 145-150.

Salwa P., Umberto Eco : hybrydowe teksty, kłączowe narracje i ironia, „Pamiętnik Literacki” 2004, t. 95, 3, s. 127-138.

Korus J., Zastosowanie semiologii mediów Rolanda Barthesa w analizie tekstów publicystycznych. Przypadek „Alfabetu leminga” Roberta, „Studia Medioznawcze” 2016, 4(67), s. 75-82.

Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. R. Wodak, M. Krzyżanowski, tłum. D. Przepiórkowska, Warszawa 2011.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć: po co językoznawstwu metodologie

2. Przedmiot lingwistyki

3. Teoria rewolucji naukowych

4. Gramatyka porównawcza, językoznawstwo historyczno-porównawcze

5. Strukturalizm, funkcjonalizm

6. Od deskryptywizmu do generatywizmu

7. Pragmatyka

8. Postmodernizm w językoznawstwie

9. Socjolingwistyka, psycholingwistyka

10. Językoznawstwo kognitywne, etnolingwistyka

11. Językoznawstwo korpusowe

12. Sposoby badania tekstu

13. Analiza dyskursu

14. Analiza dyskursu

15. Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

metoda heurystyczna, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, studium przypadku

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach i wykonanych zadań.

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)