Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [340-AT2-1SEM2] Rok akademicki 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [340-AT2-1SEM2]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 1D
Budynek Instytutu Neofilologii jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Jacek Partyka
Literatura:

Howe, Stephen and Kristina Henriksson. PhraseBook for Writing Papers and Research in English. 4th ed., The Whole World Company Press, 2007.

Straus, Jane and Lester Kaufman. The Blue Book of Grammar and Punctuation. Jossey-Bass, 2014.

Turabian, L. Kate. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations. Chicago Style for Students & Researchers. 8the ed., The University of Chicago, Press 2008.

Tyson, Lois. Critical Theory Today. A User-Friendly Guide. The 2nd Edition. Routledge 2006.

The Purdue OWL Family Sites. MLA Formatting and Style Guide.

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/mla_style/mla_formatting_and_style_guide/mla_formatting_and_style_guide.html Accessed 1 Oct. 2020.

Zakres tematów:

Literatura amerykańska wobec „doświadczenia”

Nasze dyskusje seminaryjne zogniskują się wokół pojęcia „doświadczenia” i reprezentacji „doświadczenia” w literaturze amerykańskiej. W sposób szczególny chciałbym refleksję nad tym bardzo szerokim pojęciem zawęzić do doświadczenia miasta (tu przykładem będzie literatura Nowego Jorku) i tzw. doświadczeń granicznych (tu przykładem będzie literatura na temat ludobójstwa). Ponadto uczestnicy seminarium będą pogłębiać swoją wiedzę na temat teorii literatury i rozmaitych sposobów analizowania tekstów literackich (np. feminizm, psychoanaliza, intertekstualność, urban studies, trauma studies, etc.). Tematy, które nie mieszczą się w obrębie powyższych pól tematycznych są dopuszczalne pod warunkiem, że uczestnik seminarium przedstawi do akceptacji promotora szczegółowy projekt pracy i bibliografię.

Metody dydaktyczne:

Wykład seminaryjny, dyskusja, referat, prezentacja multimedialna dotycząca postępów i wyników prac studenta (zgromadzonej bibliografii, materiału badawczego, wniosków)

Metody i kryteria oceniania:

Aby otrzymać zaliczenie seminarium na koniec pierwszego roku studenci muszą wykonać:

- plan pracy dyplomowej (z wykazem tytułów rozdziałów i podrozdziałów)

-bibliografia (prace cytowane)

- fragment jednego z rozdziałów (co najmniej 15 stron)

Uwagi:

grupa nr 1 (seminarium dr J. Partyki)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)