Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [340-RT2-1SEM1] Rok akademicki 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [340-RT2-1SEM1]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 72
Budynek Wydziału Filologicznego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Lilia Citko
Literatura:

Dobór literatury uzależniony jest od tematu pracy. Literatura wprowadzająca w tematykę seminarium:

I, II.

Н. Дурново, Очерк истории русского языка, S-Gravenhage 1962; С.Б. Бернштейн, Сравнительная грамматика славянских языков, Москва 2005; В.И. Борковский, П.С. Кузнецов, Историческая грамматика русского языка, Москва 2007; Z. Stieber, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa 1979.

Русская грамматика, под ред. Н. Ю. Шведовой, Москва 1980; Ф. К. Гужва, Современный русский литературный язык, Киев 1978; Современный русский язык, под ред. Д. Э. Розенталя, Москва 1979; Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka, część 2 i 3, Warszawa 1987; W. Zmarzer, Podstawy analizy konfrontatywnej języków pokrewnych (rosyjskiego i polskiego), Warszawa 1992.

III.

Polskie nazwy własne encyklopedia, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, Kraków 2005; Słowiańska onomastyka: Encyklopedia, red. J. Duma, E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, t. I-II, Warszawa 2002-2003; E. Rzetelska-Feleszko, W świecie nazw własnych, Warszawa-Kraków 2006; H. Górnowicz, Wstęp do onomastyki, Gdańsk 1988; E. Jakus- Borkowa, Nazewnictwo polskie, Opole 1987; E. Grodziński, Zarys ogólnej teorii imion własnych, Warszawa 1973.

IV.

W. Kuraszkiewicz, Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej, Warszawa 1963; W. Kuraszkiewicz, Ruthenica, Warszawa 1985; Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. I, pod red. S. Glinki, A. Obrębskiej-Jabłońskiej, J. Siatkowskiego, Wrocław 1980.

Zakres tematów:

I. Język rosyjski w perspektywie historycznej i współczesnej

1) leksykologia i terminologia języka rosyjskiego

2) problem zapożyczeń i interferencji w języku rosyjskim

3) system gramatyczny języka rosyjskiego w aspekcie diachronicznym

4) słownictwo i frazeologia tekstów historycznych

II. Piśmiennictwo regionu: język rękopisów i druków historycznego Podlasia

1) rękopisy i druki monasteru supraskiego

2) druki typografii zabłudowskiej

III. Onomastyka

1) historyczna i współczesna antroponimia, toponimia, urbanonimia Podlasia

2) nieoficjalne nazwy osobowe i miejscowe Podlasia

3) nazwy własne jako zwierciadło wielokulturowości Podlasia i Wielkiego Księstwa Litewskiego

IV. Gwary wschodniosłowiańskie Białostocczyzny

1) system gramatyczny gwar białoruskich i ukraińskich Białostocczyzny

2) leksyka gwarowa

Metody dydaktyczne:

Obserwacja i ocena aktywności studenta przez prowadzącego. Uczestniczenie w konsultacjach, warsztatach grupowych , dyskusjach, praca w archiwach i bibliotekach (ekscerpcja materiału źródłowego, kwerendy bibliograficzne itp.).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie cząstkowe, praca magisterska, egzamin magisterski.

Uwagi:

Grupa nr 1 (prof. Citko)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)