Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biofizyka z elementami fizyki [320-MS1-1BFF] Rok akademicki 2022/23
Laboratorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Biofizyka z elementami fizyki [320-MS1-1BFF]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 10:30
sala 1116
Budynek Wydział Biologii - Kampus jaki jest adres?
każdy piątek, 10:45 - 13:15
sala 2056
Budynek Wydział Biologii - Kampus jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Olchowik-Grabarek, Szymon Sękowski
Literatura:

1. Biofizyka pod red. F. Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

2. Biofizyka dla biologów, Praca zbiorowa pod red. M. Bryszewskiej i W. Leyko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

3. Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. pod. red Z. Jóźwiak, G. Bartosz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

4. Człowiek i promieniowanie jonizujące, pod red. A. Hrynkiewicz, PWN, Warszawa 2001.

5. Ćwiczenia z biofizyki pod redakcją K. Trębacza, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.

6. Biofizyka molekularna. G. Slósarek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

7. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, A. Cygański, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.1997.

Zakres tematów:

1. Ćwiczenia organizacyjne

2. Działania na wektorach, elementy dynamiki.

3. Elementy elektrostatyki i optyki

4. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła matematycznego. Wirowanie.

5. Pomiar oporu elektrycznego na podstawie prawa Ohma. Charakterystyka elektrody szklanej i pomiar pH roztworu metodą krzywej wzorcowej.

6. Analiza gęstości płynów biologicznych metodą pomiaru prędkości opadania kropli.

7. Oznaczanie zdolności antyoksydacyjnej zasadzie redukcji stabilnego rodnika DPPH (1,1-difenylo-2-pikrylohydrazylowego).

8. Wyznaczanie widma absorpcji hemoglobiny. Prawo Lamberta-Beera.

9. Utlenianie lipidów.

10. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

1. Wykonywanie ćwiczeń według instrukcji.

2. Opracowanie wyników w formie sprawozdań.

3. Konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca ocena pracy podczas analizy uzyskanych wyników w trakcie zajęć.

2. Pozytywne zaliczenie sprawozdań z wykonanych prac laboratoryjnych.

3. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednych zajęć z koniecznością odpracowania).

4. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć.

5. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów (pozytywna ocena kolokwium testowego)

Prowadzący:

dr Ewa Olchowik-Grabarek

dr hab. Szymon Sękowski

Uwagi:

Laboratorium

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)