Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy [320-BS2-1JOB] Rok akademicki 2022/23
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język obcy [320-BS2-1JOB]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Kuzia
Literatura:

Materiały autorskie opracowane na podstawie źródeł specjalistycznych pochodzących z prasy specjalistycznej, stron internetowych i kanałów edukacyjnych.

czasopisma i gazety: Nature, The Guardian, Newsweek, Science Daily

prasa naukowa: np. Journal of Ecology, International Journal of Microbiology,

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego: www.onestopenglish.com, www.linguahouse.com

serwisy informacyjne: www.bbcworld.com, www.ted.com, itp.

Zakres tematów:

1. Kształcenie umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin biologii, ćwiczenie słownictwa specjalistycznego.

2.Sformułowania publikacji naukowych, typowe zwroty i struktury zdań, język wypowiedzi ustnych i formalny język wypowiedzi pisemnych.

3. Wypowiedź pisemna – streszczenie artykułu naukowego, filmu naukowego, streszczenie pracy magisterskiej.

4. Wypowiedź ustna – umiejętność przekazania wiedzy specjalistycznej w formie prezentacji na podstawie tematyki pracy licencjackiej.

5. Wypowiedź ustna – dyskusja na temat artykułu z prasy naukowej, popularnonaukowej o najnowszych osiągnięciach w naukach ścisłych .

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia językowe w mówieniu, pisaniu, czytaniu, ćwiczenia w tłumaczeniu tekstów, dyskusja, samodzielna praca z materiałem tekstowym i dźwiękowym, konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowania), przygotowanie do zajęć i aktywność.

Zdanie egzaminu końcowego na ocenę dostateczną (łączna ocena z części pisemnej i prezentacji ustnej).

50% nieobecności na zajęciach dyskwalifikuje z możliwości przystąpienia do zaliczenia przedmiotu.

W zależności od decyzji władz UwB zastrzega się możliwość przeprowadzenia ćwiczeń , konsultacji oraz egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy EduPortal w czasie rzeczywistym.

Uwagi:

Grupa 1 - J. angielski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)