Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium4-Filozofia i historia prawa [370-DP3-4SEMFHP] Rok akademicki 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium4-Filozofia i historia prawa [370-DP3-4SEMFHP]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Fiedorczyk
Literatura:

Literatura kierunkowa z zakresu filozofii i historii prawa dobrana stosownie do obszaru będącego przedmiotem analiz w rozprawie

doktorskiej:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.

2. Ch. Frakfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badań w naukach społecznych, Poznań 2001.

3. H. Izdebski, A. Łazarska (red.), Metodologia dysertacji doktorskiej dla prawników – teoria i praktyka, Warszawa 2022.

4. S. Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Kompendium wiedzy metodologii dla studentów, Warszawa 1970.

5. W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985.

6. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999.

7. M. Zieliński, Poznanie sądowe a poznanie naukowe, Poznań 1979.

8. Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974.

9. O. Moreteau (red.), Comparative Legal History, E. Elgar Publishing 2019.

Zakres tematów:

Przedmiotem zajęć jest:

- omówienie opracowanej przez Doktoranta części empirycznej rozprawy;

- omówienie założeń opracowań naukowych przygotowywanych przez Doktoranta do publikacji w periodykach;

- prowadzenie dyskusji dotyczących związanych z tematem przygotowywanej rozprawy doktorskiej instytucji prawnych i ustrojowych w ujęciu historycznoprawnym oraz idei filozoficznych leżących u podstaw systemów prawnych od czasów starożytnych do współczesności;

- prowadzenie dyskusji w zakresie oceny wpływu wybranych idei filozoficzno-prawnych na kształt obecnego sytemu prawnego w Polsce i innych państwach europejskich;

omówienie złożonej przez Doktoranta pierwszej wersji rozprawy.

Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna, prezentacja multimedialna, dyskusja, konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie przedstawionej wersji rozprawy doktorskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)