Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia stosunków międzynarodowych [330-MS1-1HSM] Rok akademicki 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia stosunków międzynarodowych [330-MS1-1HSM]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala 303
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Joanna Prystrom
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Gałganek A., Historia stosunków międzynarodowych: nierówny i połączony rozwój, tom I, Elipsa, Warszawa 2013.

2. Gałganek A., Historia stosunków międzynarodowych: nierówny i połączony rozwój, tom I, Elipsa, Warszawa 2013.

3. Żelichowski R., Świat i Polska wobec globalnych wyzwań: wybrane problemy, Collegium Civitas, Warszawa 2009.

4. Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych, 1815-1945, Scholar, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Trąpczyński P., Foundations of foreign investment performance, Poznań University of Economics and Business Press, Poznań 2016.

2. Foreign affairs, https://www.foreignaffairs.com/

3. International affairs, https://academic.oup.com/ia

4. OECD publications, https://www.oecd.org/migration/

Zakres tematów:

Globalne problemy i wyzwania na płaszczyźnie stosunków międzynarodowych

Polska droga ku demokracji

Wyzwania polityczne dla Europy i świata (Migracje, terroryzm, kraje Azji)

Stosunki międzynarodowe na przestrzeni wieków - przegląd głównych ugrupowań międzynarodowych

Metody dydaktyczne:

wykład przygotowany w oparciu o dostępna literaturę naukową, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu, prowadzony w formie e-zajęć, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu).

Zgodnie z Decyzją nr 6/2022 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną, od 26 lutego 2022 do 3 kwietnia 2022 r. wykłady są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy eduPortal.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- wykłady: egzamin końcowy pisemny lub ustny z zagadnień omawianych w formie stacjonarnej i formie e-zajęć (wymagana ponad 51% poprawnych odpowiedzi), warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

W przypadku pojawienia się sytuacji uniemożliwiającej realizację bezpośrednich spotkań, prowadzący dopuszcza możliwość wystawienia końcowych ocen w oparciu o przepisanie ocen z ćwiczeń.

Uwagi:

letni Prystrom

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)