Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rosyjska terminologia ekonomiczna [340-RK1-2TER] Rok akademicki 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Rosyjska terminologia ekonomiczna [340-RK1-2TER]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 31
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-22 09:45 : 11:15 sala 31
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
2024-04-29 09:45 : 11:15 sala 31
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
2024-05-13 09:45 : 11:15 sala 31
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
2024-05-20 09:45 : 11:15 sala 31
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
2024-05-27 09:45 : 11:15 sala 31
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Michał Mordań
Literatura:

1. M.Karolczuk, M.Michaluk, R.Szymula, С экономической лексикой запанибрата, Białystok 2011.

2. M.Karolczuk, M.Michaluk, R.Szymula, Мы в деловом межкультурном общении, Białystok 2012.

3. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., Современный экономический словарь, 5-е изд., перераб. и доп., Москва 2006.

4. Гринев С.В., Введение в терминоведение, Москва 1993.

5. Финансы. Толковый словарь, 2-е изд., Москва 2000. [Электронный ресурс], Адрес доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/fin_enc/

Zakres tematów:

Treści programowe:

- rodzaje terminów jako jednostek imiennych, zwłaszcza treści i formy terminów ekonomicznych;

- terminy, które nazywają podstawowe (ogólne i szczegółowe) pojęcia z obszarów gospodarki rynkowej:

- marketing, jego elementy i treści, funkcje i typy reklamy, działania promocyjne;

- pieniądze, funkcje i rodzaje pieniądza, obrót pieniężny;

- bank, funkcje banków, bankowości, inwestycji, rodzaje lokat;

- giełda, rodzaje giełdy, działalność giełdowa, działacze giełdowi;

- ubezpieczenia, ubezpieczyciel, rynek usług ubezpieczeniowych.

Metody dydaktyczne:

Praca z podręcznikiem, wykład, pogadanka, dyskusja, konsultacje, warsztaty grupowe, prezentacja.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe (ustne i pisemne prace domowe, poprawne gramatyczne czytanie, poprawne czytanie dialogów i tekstów, aktywność na zajęciach, praca w grupach), prace kontrolne pisemne w ciągu całego semestru, referaty, prezentacje; zaliczenie na ostatnich zajęciach w pierwszym i drugim semestrze na podstawie zebranych ocen i aktywności na zajęciach.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze. Drugą i trzecią nieobecność (w semestrze) należy zaliczyć na konsultacjach. Opuszczenie więcej niż trzech zajęć nie kwalifikuje studenta do uzyskania zaliczenia. Wyjątek stanowią nieobecności spowodowane chorobą (usprawiedliwienie - zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć w ciągu tygodnia od powrotu do zajęć).

Z uwagi na specyfikę przedmiotu i formę zajęć od studenta wymagana jest systematyczna praca w ciągu całego semestru. Ocena semestralna wystawiana jest w oparciu o oceny cząstkowe zebrane w ciągu całego semestru (z tego względu nie dopuszcza się popraw w ostatnich tygodniach semestru; minimalną pozytywną ocenę na zaliczeniu semestralnym (3,0) otrzymuje student, którego średnia ocen cząstkowych jest wyższa niż 2,7).

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)