Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie przedsiębiorstw handlowych [530-ZN1-3SSPH] Rok akademicki 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Strategie przedsiębiorstw handlowych [530-ZN1-3SSPH]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 15:20 - 17:05
sala 206
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aleksandra Kopko
Literatura:

Podstawowa

T. Domański, Strategie rozwoju handlu, PWE 2005

Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, M. Sławińska (red. nauk.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE 2000

Pomocnicza

A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo naukowe PWN 2022. Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2022

Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2022.

Zakres tematów:

Zagadnienia wprowadzające

Zróżnicowanie strategii rozwoju w zależności od branż sprzedażowych i formy dystrybucji

Strategie w układzie produkt-rynek

Strategie cenowe przedsiębiorstw handlowych

Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw handlowych

Strategie liderów, challengerów, naśladowców i firm specjalistycznych

Strategie omnichannel w zmiennych uwarunkowaniach rynkowych

Rozwój technologiczny a strategia przedsiębiorstwa handlowego

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w części wykładowej oraz zagadnieniami poleconymi do samodzielnego przygotowania połączona z rozwiązywaniem studiów przypadku w grupach. Ćwiczenia w formie stacjonarnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia ćwiczeń: Ocena z ćwiczeń jest wystawiana na podstawie min. 51% maksymalnej liczby zdobytych punktów z ćwiczeń praktycznych w postaci case study wykonywanych indywidualnie lub grupowo i aktywności

Punktacja szczegółowa:

Case study – 51 pkt

Aktywność – 9 pkt

Razem - 60 pkt

Punktacja ogólna:

55 -60 pkt – 5

49 -54,5 pkt – 4,5

43 -48,5 pkt - 4

37-42,5 pkt -3,5

31-36,5 pkt – 3

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie min. 51 % punktów możliwych do zdobycia na zajęciach oraz obecność na zajęciach. Prowadzący dopuszcza dwie nieusprawiedliwione nieobecności podczas zajęć, kolejne natomiast należy odpracować na konsultacjach. Nieobecność na ponad 50% zajęć, kwalifikuje studenta do niezaliczenia ćwiczeń.

Uwagi:

zimowy, ZS, mgr A. Kopko

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)