Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie łańcuchem dostaw [530-ZN1-3SZLD] Rok akademicki 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zarządzanie łańcuchem dostaw [530-ZN1-3SZLD]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 11:40 - 13:25
sala 301
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aleksandra Kopko, Anna Zadykowicz
Literatura:

Podstawowa

•Gąsowska M.K., Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2022.

•Bozart C.C., Handfield R.B., Zarządzanie operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2021

•Tundys B., Rzeczycki A., Drobiazgiewicz J., Decyzje strategiczne w łańcuchach dostaw. Wyd. edu-Libri, Kraków 2018

• Witkowski J., Zarządzanie Łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

• Długosz J., Ciesielski M (red)., Strategia łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

• Hugos M., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Podstawy, Onepress.pl Helion S.A., Gliwice 2011.

Pomocnicza

• Mangan J., Lalwani Ch., Calatayud A., Global Logistics and Supply Chain Management, 4th Edition, Wyd. Wiley, 2020.

• Tundys B., Zielony łańcuch dostaw, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018.

• Samir D., Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

• Richards G., Zarządzanie logistyką magazynową, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

• Ocicka B., Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Zakres tematów:

1. Główne definicje i pojęcia w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw

2. Łańcuch dostaw w ujęciu podmiotowym i funkcjonalnym

3. Obszary działania w ramach zarządzania łańcuchem dostaw

4. Główne koncepcje i modele zarządzania łańcuchem dostaw

5. Znaczenie centrów logistycznych w efektywnym funkcjonowaniu łańcuchów dostaw.

6. Specyfika łańcuchów dostaw w wybranych branżach B2B i B2C

7. Rozwój nowych technologii a sprawność funkcjonowania łańcuchów dostaw

8. Wyzwania i nowe tendencje w zarządzaniu łańcuchem dostaw w warunkach niestabilności

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w części wykładowej oraz zagadnieniami poleconymi do samodzielnego przygotowania połączona z rozwiązywaniem studiów przypadku i zadań w grupach lub indywidualnie. Ćwiczenia w formie stacjonarnej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie min. 51 % punktów możliwych do zdobycia na zajęciach oraz obecność na zajęciach.

Prowadzący dopuszcza dwie nieusprawiedliwione nieobecności podczas zajęć, kolejne natomiast należy odpracować na konsultacjach.

Nieobecność na ponad 50% zajęć, kwalifikuje studenta do niezaliczenia ćwiczeń.

Oceniana jest aktywność na zajęciach oraz poziom rozwiązywanych zadań, case study. Na ocenę dostateczną należy zdobyć 51% możliwych do zdobycia punktów.

Punktacja:

91-100% punktów możliwych do zdobycia - ocena bardzo dobra

81-90% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra plus

71-80% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra

61-70% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna plus

51-60% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna

Uwagi:

letni, ZS mgr A. Kopko (9 godz), mgr A. Zadykowicz (9 godz)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)