Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I [520-KS2-1SEMM5] Rok akademicki 2023/24
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie I [520-KS2-1SEMM5]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
sala B6
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 9
Prowadzący: Andrzej Proniewski
Literatura:

Literatura:

Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005.

Barthes R., Mitologie, Warszawa 2000.

Barthes R., System mody, Kraków 2005.

Bednarek S., W kręgu małych ojczyzn: szkice regionalistyczne, Wrocław Ciechanów 1996.

Burszta W. J., Kultura – ludowość – postfolkloryzm, w: Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań 1992.

Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, Warszawa 2009.

Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.), Metody badań jakościowych, t. 2, Warszawa 2014.

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanisty, Warszawa 2016.

Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010.

Geertz C., Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Kraków 2005.

Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004.

Jaroszyński P., Nauka w kulturze, Radom 2002

Karpiński J., Kultura i wielość rzeczywistości, Lublin 1992

Keen A., Kult amatora: jak internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.

Kisielewska A., Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności, Kraków 2009.

Krąpiec M.A. (red.), Człowiek w kulturze, Warszawa 1994

Krąpiec M.A., Człowiek, kultura, uniwersytet, Lublin 1998

Kuligowski W., Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007.

Lessig L., Wolna kultura, Warszawa 2005.

Ładoński W., Urban S., Poradnik dla autorów prac dyplomowych, Legnica 2015

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1996.

Rothenbuhler E., Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do komunikacji medialnej, Kraków 2003.

Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1992

Smolińska T., Rodzina o sobie: folklorystyczny aspekt rodzinnej tradycji kulturowej, Opole, 1992.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Wrzesień W., Europejscy poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży, Warszawa 2009.

Zakres tematów:

Seminarium magisterskie: "Zagadnienia kultury dawnej i współczesnej"

Tematyka seminarium będzie dotyczyła zagadnień kultury dawnej i współczesnej. Zajęcia będą się odbywały w trzech zakresach:

1. tematycznym – celem jest poszerzenie wiedzy studentów w zakresie kultury dawnej i współczesnej a także antropologicznej refleksji kulturowej, co powinno im pomóc określić własne cele badawcze

2. metodologicznym – celem jest poznanie warsztatu pracy naukowej i odpowiednich narzędzi do napisania pracy magisterskiej

3. badawczym – celem jest opracowanie koncepcji prac magisterskich.

Zakresy tematów:

1. Kultura w szerokim ujęciu;

2. Dawne i współczesne modele kulturowe;

3. Interdyscyplinarne odniesienie do kultury;

4. Symbole, znaki, obrzędy, liturgie, rytuały w kształtowaniu kultury;

5. „Stare” i „nowe” modele kulturowe w życiu codziennym (w Polsce i na Podlasiu);

6. Antropologia kulturowa;

7. Architektura i sztuka;

8. Teologia kultury;

9. Dziedzictwo kulturowe;

10. Rozwój kultury i nowe strategie.

Metody dydaktyczne:

Istotnym elementem zajęć będą dyskusje wokół przeczytanych tekstów teoretycznych. Pozwolą one wypracować odpowiednie do podejmowanej problematyki stanowiska metodologiczne, a w konsekwencji ułatwią studentom przygotowanie konspektu.

W trakcie seminarium mgr I każdy jego uczestnik przygotuje dwa wystąpienia dotyczące problematyki przygotowywanej pracy magisterskiej.

Efektem części I seminarium będzie napisanie konspektu pracy magisterskiej, który powinien zostać zaakceptowany przez prowadzącą seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe w czasie trwania seminarium: ocenianie prezentacji przygotowanych przez studentów dotyczących ich tematów prac magisterskich, ocenianie konspektu pracy magisterskiej.

Zaakceptowanie przez promotora konspektu pracy magisterskiej stanowi podstawę zaliczenia seminarium.

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)