Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SDNS_ZIMA (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
270-NSS3-2AND
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot 1/dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu funkcji języka, analizy dyskursu oraz krytycznej analizy dyskursu i jej intelektualnych korzeni, 2/mobilizuje studentów do przyjęcia analizy dyskursu jako pryzmatu, poprzez który analizowana może być rzeczywistość społeczna nie tylko w zakresie pracy naukowej, ale również praktycznych aplikacji

Strona przedmiotu
270-OS3-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenie ( w formie wykładów konwersatoryjnych w wymiarze 4 godzin dydaktycznych) z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia i pracy doktorantów, którzy rozpoczynają kształcenie w tej Szkole.

Strona przedmiotu
270-NSS3-1DEMSPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Z-1. zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu demografii społecznej oraz źródłami danych demograficznych

Z-2. rozwijanie wiedzy na temat koncepcji demograficznych i ich zastosowania do analiz socjologicznych.

C-3. Pogłębienie wiedzy na temat demograficznych uwarunkowań w przebiegu Z procesów ludnościowych na różnych poziomach życia społecznego

Strona przedmiotu
270-NSS3-3DIIwM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
270-PES3-2DTWC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele:

- wiedza dotycząca różnic kulturowych i ich wpływu na kształtowanie się tożsamości

- postawa tolerancji dla niejednoznaczności tożsamości

- przygotowanie studentów do roli multiplikatorów wiedzy i postaw związanych ze złożonością i dynamiką tożsamości

- doskonalenie umiejętności dialogicznych zakresów i wymiarów tożsamości

Strona przedmiotu
270-PES3-4EnS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów ogólnej orientacji w zakresie problematyki przedmiotu; kształtowanie kompetencji krytycznych w zakresie analizy problematyki edukacyjnej i rzeczywistości wychowawczej na świecie; rozwijanie kompetencji poznawczych w zakresie analizowania zjawisk edukacyjnych w ujęciu porównawczym i międzynarodowym.

Studentka/Student zdobywa wiedzę w zakresie: a) polityczno-ekonomicznych i kulturowo-społecznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju współczesnej edukacji na świecie; b) metodologicznych podstaw międzynarodowych badań porównawczych; c) wskaźników rozwoju nowoczesnych systemów oświatowych, oraz ich znaczenia w kreowaniu krajowej i międzynarodowej polityki oświatowej; d) analizy porównawczej europejskich i poza europejskich systemów oświatowych.

Strona przedmiotu
270-PES3-1EPKS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualnymi tendencjami, trendami i problemami edukacyjnymi kształtujących się społeczeństw. W szczególności: przybliżenie zagadnień związanych z edukacją i socjalizacją w dobie przemian społeczno-kulturowych, globalizacji, cyfryzacji i kryzysu zmiany edukacyjnej oraz współczesnych dylematów społeczeństwa.

Strona przedmiotu
270-EFS3-1EKZAW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje teorię oraz analizę prawidłowości funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych. Punktem wyjścia jest analiza współzależności między mikropodmiotami, a następnie określenie roli i wpływu makrootoczenia. Badanie związków między powyższymi kategoriami ma na celu określenie warunków funkcjonowania gospodarki oraz możliwości jej rozwoju.

Strona przedmiotu
270-NPS3-1FILPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Filozofia prawa jest nauką interdyscyplinarną - łączy filozofię i prawo. Może być uprawiana na dwa sposoby: "od prawa ku filozofii" i "od filozofii ku prawu" (propozycja terminologiczna M. Zirk-Sadowskiego). Powinna też ukazywać zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny aspekt prawoznawstwa. Perspektywę wewnętrzną T. Pietrzykowski wiązał z „nauką prawa”, zaś zewnętrzną z „nauką o prawie”. Prawo ma dualną strukturę: realną i normatywną.

Konwersatorium poświęcone jest pogłębionej analizie statusu metodologicznego filozofii prawa i teorii prawa. Obejmuje także refleksję na prawem jako zjawiskiem językowym w kontekście teorii aktów mowy i ustaleń filozofii analitycznej i postanalitycznej. Jednym z tematów dyskutowanych na konwersatorium jest wpływ postmodernizmu na postrzeganie prawa i przedstawienie nowych sposobów refleksji o prawie i jego badania np. Critical Legal Studies. ponownie analizowane będą problemy: normatywności prawa oraz jego polityczności.

Strona przedmiotu
270-EFS3-1FINZAW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest:

- przedstawienie teoretycznych zagadnień wychodzących poza zakres podstaw finansów

- zrozumienie i właściwe stosowanie paradygmatów wykorzystywanych w ramach finansów

Strona przedmiotu
270-OS3-2KBN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem realizacji wykładu pt." Komercjalizacja badań naukowych" jest zapoznanie doktorantów z zagadnieniami związanymi z prawami własności intelektualnej, tzn. prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej do wyników badań naukowych i prac rozwojowych i sposobami ich transferu z uczelni do gospodarki.

Strona przedmiotu
270-NPS3-2KOMP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student po pozytywnym ukończeniu zajęć uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności, które są niezbędne do samodzielnego

prowadzenia badań porównawczych w zakresie nauk prawnych, tj. uzyskuje kompetencje w przedmiocie samodzielnego organizowania,

prowadzenia porównawczych badań naukowych oraz podstawowej analizy uzyskanych wyników.

Strona przedmiotu
270-OS3-1KiBRwG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kształcenie osób dorosłych to duże wyzwanie, które wymaga specyficznych umiejętności komunikacyjnych, a także zdolności i gotowości do budowania relacji z grupą. W ramach konwersatorium omówione zostaną główne wyzwania stojące przed uczeniem dorosłych, przedyskutowane zostaną wybrane techniki komunikacyjne oraz przećwiczone ich stosowanie, a także przygotowane zostaną indywidualne strategie budowania relacji z grupą.

Strona przedmiotu
270-OS3-1KOMM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajecia będą kładły akcent na to, co ma istotny wpływ na komunikację międzykulturową, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w środowisku akademickim.

Strona przedmiotu
270-OS3-1KDN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot fakultatywny na studiach doktoranckich, oferowany w ramach modułu kształcenia ogólnego, rozwijający umiejętności miękkie. Głównym celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat komunikacji językowej w dyskursie naukowym oraz rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy w procesie porozumiewania się w konkretnym środowisku zawodowym.

Strona przedmiotu
270-NPS3-3KIAPP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Doktorant po pozytywnym ukończeniu zajęć uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które są niezbędne do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z wykładnią i stosowaniem aktów normatywnych. Rozumie specyfikę konstytucji jako aktu normatywnego, jej wykładni i bezpośredniego stosowania.

Cele przedmiotu - zdobycie/uzyskanie przez doktoranta:

- pogłębionej wiedzy na temat porządku prawnego, systemu prawa i systemu źródeł prawa w ujęciu teoretycznoprawnym;

- pogłębionej wiedzy na temat wykładni prawa i stosowania prawa;

- umiejętności dokonywania wykładni prawa;

- umiejętności rozwiązywania konfliktów wartości i kolizji norm prawnych.

Strona przedmiotu
270-OS3-KONZA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
270-PES3-1METBJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem realizacji przedmiotu jest pogłębienie wiedzy doktorantów z metod badań ilościowych i jakościowych.

Szczegółowe cele przedmiotu: Pogłębienie wiedzy doktorantów dotyczącej prowadzenia badań naukowych. Rozwijanie umiejętności planowania i realizowania badań naukowych oraz analizy i interpretacji wyników badań. Kształtowanie kompetencji dostrzegania i formułowania problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z podejmowaniem badania naukowego.

Strona przedmiotu
270-EFS3-2MEPP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot w formie konwersatorium specjalizacyjnego do wyboru koncentruje się na teoretycznych i praktycznych przesłankach oraz metodach ewaluacji polityk publicznych. Jego celem jest zapoznanie studentów ze specjalistyczną wiedzą z zakresu istoty i znaczenia ewaluacji polityk publicznych, jej ekonomiczno- społecznych przesłanek oraz metod i narzędzi.

Strona przedmiotu
270-OS3-1PAOWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie doktorantów z materiałami źródłowymi dotyczącymi prawa autorskiego i szerzej prawa własności intelektualnej, tj. aktami prawa międzynarodowego, prawa unijnego oraz prawa polskiego, literaturą przedmiotu. Przedstawienie podstawowych zasad prawa autorskiego i wyjaśnienie ich zastosowania w procesie przygotowania rozprawy doktorskiej. Analiza na przykładach z orzecznictwa sądowego takich zagadnień, jak w szczególności: podmiot i przedmiot prawa autorskiego; wyłączenia spod ochrony prawa autorskiego; prawo cytatu; zjawisko plagiatu i autoplagiatu w działalności naukowej; zasady korzystania z cudzej twórczości naukowej.

Strona przedmiotu
270-OS3-4WEA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu, realizowanego w formie wykładu jest zapoznanie doktorantów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi astronomii. Konwersatorium jest ilustrowane materiałami multimedialnymi (zdjęcia, filmiki). Konwersatoria odbędą się w sali wykładowej. Jedno spotkanie odbędzie się w Planetarium UwB.

Strona przedmiotu
270-OS3-4ZCHZK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu Związki chemii z kryminalistyką to podstawowe zagadnienia związane z technikami stosowanymi w kryminalistyce. Studenci poznają wybrane techniki kryminalistyczne oraz ich związek z metodami i procesami chemicznymi.

Strona przedmiotu
270-OS3-4SOB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot 1/dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, inkluzywnego biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz ich wzajemnych powiązań, 2/mobilizuje studentów do analizy studiów przypadku ze znanego im otoczenia instytucjonalnego, 3/zachęca do przyjęcia perspektywy krytycznej w zakresie wdrożeń omawianej idei.

Strona przedmiotu
270-OS3-4SZPA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
270-OS3-4TZRU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje doktorantów z wybranymi zagadnieniami funkcjonowania i fizjologii roślin użytkowych.

Prezentowane są podstawowe procesy fizjologiczne komórek roślinnych oraz przystosowania roślin do niekorzystnych warunków środowiska. Przedstawione będą aktualne kierunki badań i rozwoju fizjologii roślin oraz nowoczesne techniki badawcze.

Strona przedmiotu
270-OS3-4TMiS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
270-EFS3-2SEMEF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie doktorantów do pisania tekstów naukowych, doskonalenie warsztatu naukowego i wchodzenia w dyskurs naukowy. Rezultatem seminarium realizowanego w ciągu 4 lat kształcenia w SDNS jest przygotowanie i ukończenie rozprawy doktorskiej pod kierunkiem promotora.

Strona przedmiotu
270-EFS3-3SEMEF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie doktorantów do pisania tekstów naukowych, doskonalenie warsztatu naukowego i wchodzenia w dyskurs naukowy. Rezultatem seminarium realizowanego w ciągu 4 lat kształcenia w SDNS jest przygotowanie i ukończenie rozprawy doktorskiej pod kierunkiem promotora.

Strona przedmiotu
270-EFS3-4SEMEF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium umożliwia przygotowanie do napisania rozprawy doktorskiej i innych elementów realizacji założeń Indywidualnego Planu Badawczego.

Seminarium doktorskie ma formę dyskusji z doktorantami dotyczącej podejmowanych przez nich obszarów badawczych. W czasie zajęć omawiane są podstawy metodologiczne przygotowywania tekstów naukowych w dyscyplinie ekonomii i finanse. Doktoranci przedstawiają wyniki swoich badań i są one podstawą dyskusji. W ramach seminarium omawiane są również elementy indywidualnych planów badawczych doktorantów oraz sposób ich realizacji. Omawiane są możliwości publikowanie tekstów naukowych oraz wystąpień na konferencjach.

Strona przedmiotu
270-EFS3-4SEMEF-P brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)